Співробітники

Андрощук Ігор Петрович – кандидат педагогічних наук, доцент.

Викладає дисципліни – «Вступ до спеціальності», «Теорія і методика виховної роботи», «Теорія і методика позашкільної освіти» «Теорія і методика позаурочної художньо-технічної діяльності», «Теорія і методика профільного технологічного навчання», «Декоративно-прикладне мистецтво», «Історія декоративно-прикладного мистецтва».

У 1997 році закінчив Кременецький педагогічний коледж ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю «Трудове навчання» й отримав кваліфікацію вчителя праці, керівника гуртка народних промислів.

У 2000 році закінчив Тернопільський державний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання, прикладна і технічна творчість», одержав кваліфікацію учителя трудового навчання, прикладної і технічної творчості, креслення і безпеки життєдіяльності.

З 1997 по 2001 роки працював на посаді вчителя художніх промислів у Шепетівському міжшкільному навчально-виробничому комбінаті (м. Шепетівка). Впродовж цього часу підготував трьох призерів ІV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з трудового навчання та близько десяти призери ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з трудового навчання. З 2001 року й по теперішній час працює на кафедрі технологічної та професійної освіти і декоративного мистецтва Хмельницького національного університету.

У 2006 році закінчив Хмельницький національний університет за спеціальністю «Облік і аудит», одержав кваліфікацію спеціаліста з обліку і аудиту.

У 2007 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Методика технологічної підготовки учнів старших класів сільських загальноосвітніх навчальних закладів» за спеціальністю 13.00.02 – теорія і методика трудового навчання.

У 2010р. рішенням Атестаційної колегії МОН України отримав вчене звання доцента кафедри теорії та методики трудового і професійного навчання.

Автор понад 150 наукових праць. Серед них – монографії, посібники (з грифом МОН та Хмельницького національного університету), підручники, методичні рекомендації, практикуми, наукові статті у вітчизняних і зарубіжних виданнях з методики трудового навчання та технологій, теорії та методики позаурочної діяльності.

Наукові інтереси відносяться до професійної педагогіки та методики навчання технологій, теоретичні та методичні засади професійної підготовки майбутніх учителів технологій до організації позаурочної художньо-технічної діяльності учнів.

Нагороджений Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України за багаторічну сумлінну працю, особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів, плідну науково-педагогічну діяльність, Подякою Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України за плідну співпрацю у проведенні Всеукраїнського конкурсу рукописів підручників для учнів 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів, Грамотою Академії педагогічних наук України за активну участь у дослідженні проблем теорії і методики професійної освіти та плідну працю з інститутами НАПН України (2009 р.), Подякою Національної академії педагогічних наук України за особисті творчі здобутки у дослідженні проблем теорії і методики професійної освіти, впровадження результатів наукових досліджень, багатолітню працю з інститутами НАПН України (2017 р.), Почесною грамотою Національної академії педагогічних наук України за високий рівень педагогічної майстерності, вагомі здобутки у професійному становленні учнівської молоді, творчу співпрацю з науковими підрозділами НАПН України (2018 р.). Відзначений Грамотами Хмельницької обласної державної адміністрації (2012р., 2017 р.), Почесними грамотами Управління культури Хмельницької обласної державної адміністрації (2005р., 2007р.) Подяками Управління культури і туризму Хмельницької міської ради (2007р., 2008р., 2009р., 2010р, 2011р., 2012р.), Подякою Хмельницького обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді за чітку, змістовну підготовку та високу організацію проведення семінарів-практикумів (2018 р.), неодноразово нагороджувався подяками та грамотами за якісне керівництво студентською науковою роботою.

 

Красильникова Ганна Володимирівна   Доктор педагогічних наук, професор, відмінник освіти України

Викладає дисципліни: «Професійна педагогіка», «Педагогічні технології», «Моніторинг професійної діяльності», «Основи андрагогіки».У 1981 році здобула кваліфікацію інженера-технолога за спеціальністю – технологія швейних виробів у Хмельницькому технологічному інституті побутового обслуговування.

У 1987 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Розробка способу автоматизованого проектування конструкцій одягу різних покроїв на фігури з відхиленнями від типової тілобудови» (спеціальність – 05.19.04 – Технологія швейних виробів).

У 2016 році захистила докторську дисертацію на тему:« Теоретичні та методичні засади моніторингу якості професійної підготовки інженерів швейної галузі у вищому навчальному закладі» (спеціальність – 13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти).

Наукові дослідження спрямовані на вивчення методологічних основ проектування та реалізацію стандартів вищої освіти, освітнього менеджменту та забезпечення і моніторингу якості вищої освіти

Автор понад 150 наукових праць, серед яких є одна одноосібна та 2 колективні монографії, навчальний посібник, складові стандартів вищої освіти спеціальності «Конструювання та технологія швейних виробів».

 

Андрощук Ірина Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент.

Викладає дисципліни – «Основи науково-педагогічних досліджень», «Методика трудового навчання», «Педагогічна майстерність», «Педагогічна взаємодія у професійній діяльності», «Методологія і організація наукових досліджень».

У 1996 році закінчила Хмельницьке педагогічне училище за спеціальністю «Початкове навчання» й отримала кваліфікацію вчителя початкових класів, організатора спортивних клубів, секцій.

У 2001 році закінчила Технологічний університет Поділля за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої школи, трудове навчання»», одержала кваліфікацію вчителя трудового навчання, основ інформатики, креслення, безпеки життєдіяльності.

З 2001-2002 роки працювала на посаді вчителя обслуговуючої праці у спеціалізованій ЗОШ І-ІІІ ступенів № 27, м. Хмельницький. З 2002 року й по теперішній час працює на кафедрі технологічної та професійної освіти і декоративного мистецтва Хмельницького національного університету.

У 2008 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Формування естетичної культури  майбутніх викладачів спеціальних дисциплін професійних навчальних закладів швейного профілю» за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика  професійної освіти.

У 2011 р. рішенням Атестаційної колегії МОН України отримала вчене звання доцента кафедри теорії та методики трудового і професійного навчання.

У 2018 р. захистила докторську дисертацію на тему «Теоретичні і методичні основи підготовки майбутніх учителів трудового навчання та технологій до педагогічної взаємодії у професійній діяльності» за спеціальностями 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти й 13.00.02 – теорія та методика навчання технологій.

Автор понад 150 наукових праць. Серед них – монографії, посібники (з грифом МОН), підручники, методичні рекомендації, практикуми, наукові статті у вітчизняних і зарубіжних виданнях з методики навчання трудового навчання та технологій.

Наукові інтереси відносяться до професійної педагогіки та методики навчання технологій, формування педагогічної майстерності у майбутніх вчителів та їх підготовки до педагогічної взаємодії у професійній діяльності. Є автором понад 150 наукових праць, у тому числі двох монографій, п’яти навчальних посібників, практикумів, методичних рекомендацій.

Нагороджена Грамотою Національної академії педагогічних наук України за творчі здобутки у підготовці майбутніх спеціалістів та плідну працю з інститутами НАПН України (2012 р.), Подякою Національної академії педагогічних наук України за особисті творчі здобутки у дослідженні проблем теорії і методики професійної освіти, впровадження результатів наукових досліджень, багатолітню працю з інститутами НАПН України (2017 р.), Почесною грамотою Національної академії педагогічних наук України за високий рівень педагогічної майстерності, вагомі здобутки у професійному становленні учнівської молоді, творчу співпрацю з науковими підрозділами НАПН України (2018 р.). Відзначена Грамотами Хмельницької обласної державної адміністрації (2013р., 2017 р.), Подякою Хмельницького обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді за чітку, змістовну підготовку та високу організацію проведення семінарів-практикумів (2018 р.), неодноразово нагороджувалася подяками та грамотами за якісне керівництво студентською науковою роботою.


Герніченко Іван Іванович -кандидат педагогічних наук, доцент

Викладає дисципліни: «Методика професійного навчання», «Педагогічне проектування», «Технологічне проектування підприємств автомобільного транспорту», «Організація і управління дорожнім рухом», «Основи інженерно-педагогічної творчості».

Закінчив у 1997 році Хмельницьке педагогічне училище (спеціальність «Початкове навчання» з додатковою кваліфікацією «організатор спортивних секцій та клубів»), у 2002 році – Технологічний університет Поділля  (спеціальність – 7.010104 «Професійне навчання. Технологія і обладнання автоматизованого виробництва в машинобудуванні та приладобудуванні»; кваліфікація: інженер-педагог). У 2004 р. здобув  освітній рівень магістра за спеціальністю 8.010104 «Професійне навчання. Технологія і обладнання автоматизованого виробництва в машинобудуванні та приладобудуванні» та отримав кваліфікацію: інженер-педагог-дослідник.

Науково-педагогічну діяльність у Хмельницькому національному університеті розпочав у 2003 році на посаді асистента кафедри теорії та методики трудового і професійного навчання, 1.09.2007 р. – переведений на посаду старшого викладача тієї ж кафедри. На посаду доцента призначений 1.09.2011 р. Загальний педагогічний стаж 15 років.

Дисертацію захистив 23 березня 2010 року в Українській інженерно-педагогічній академії (м. Харків). Номер диплому ДК №062067 від 6 жовтня 2010 року. Тема дисертації – «Формування фахових знань майбутніх інженерів-педагогів у процесі навчання будови автомобіля засобами рекурсивних моделей».  Спеціальність: 13.00.02 – Теорія та методика навчання (технічні дисципліни).

Вчене звання доцента кафедри теорії та методики трудового і професійного навчання отримав 25 лютого 2016 року. Номер атестата 12ДЦ №047150.

Протягом останніх п’яти років опубліковано 12 праць, з них 3 навчально-методичного характеру та 9 наукового, у тому числі 1 монографія і 5 статей у фахових виданнях.

Досліджує проблеми структурування змісту навчального матеріалу дисциплін професійної підготовки інженерів-педагогів транспортного профілю.

Міщенко Олена Володимирівна -кандидат технічних наук, доцент

Викладає дисципліни: «Основи систем автоматизованого проектування одягу», «Матеріалознавство», «Конструювання швейних виробів».

Закінчила у 1989 році Хмельницький технологічний інститут побутового обслуговування (спеціальність – Технологія швейних виробів, кваліфікація – інженер-технолог).

У 2008 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Розроблення методу проектування одягу на жіночі фігури великих розмірів». Спеціальність 05.18.19 – технологія текстильних матеріалів, швейних і трикотажних виробів.

Наукова робота спрямована на дослідження змісту професійної підготовки інженерів-педагогів швейного профілю.

Автор понад 20 наукових праць.

Відмінник освіти України.

Корницька Лариса Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, доцент.

У 1984 році закінчила Львівський державний інститут прикладного і декоративного мистецтва (нині Львівська національна академія мистецтв) за спеціальністю – художнє оформлення і моделювання виробів текстильної та легкої промисловості, кваліфікація – художник-технолог.

У 2010 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Педагогічні засади використання етнодизайну у професійній підготовці інженерів-педагогів швейного профілю». Спеціальність 13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти.

Наукова робота спрямована на розробку системи професійної підготовки фахівців з декоративно-прикладного мистецтва.

Автор понад 30 наукових праць, серед яких є навчальний посібник та понад 50 художньо-творчих робіт. Провела персональну виставку та взяла участь у понад 100 виставок декоративно-прикладного мистецтва різного рівня.

Відмінник освіти України. Член Спілки дизайнерів України та Національної спілки майстрів народного мистецтва України.

Нагороджена багатьма грамотами за активну виставкову діяльність, високу художню майстерність; вагомий внесок у розвиток українського декоративно-прикладного мистецтва та його популяризацію серед населення області; за вагомий вклад у науково-дослідну роботу студентів та високий рівень їх підготовки з декоративно-прикладної творчості; нагороджена почесним нагрудним знаком і премією імені Богдана Хмельницького у галузі образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва Хмельницькою міською радою.

У Хмельницькому національному університеті є гарантом та розробником освітньої програми спеціальності «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація».

Викладає дисципліни: «Орнамент», «Композиція художніх виробів», «Технологія художніх виробів», «Кольорознавство», «Робота в матеріалі».

 

 

Лівшун Олександр Володимирович – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри технологічної та професійної освіти і декоративного мистецтва, член-кореспондент Української академії акмеології.

Закінчив у 2004 році Хмельницький державний університет і отримав повну вищу освіту за спеціальністю: «Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання».

У 2005 році закінчив Хмельницький національний університет (спеціальність – Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання. Кваліфікація – викладач технічних дисциплін).

У 2011 році закінчив аспірантуру у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії.

У 2015 році захистив кандидатську дисертацію у Національній академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького на тему: «Формування професійної готовності майбутнього вчителя технологій до навчання учнів основ агровиробництва». Спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

У 2012 році нагороджена грамотою Національної академії педагогічних наук України за творчі здобутки у підготовці майбутніх спеціалістів, та плідну співпрацю з інститутами НАПН України.

Наукова робота спрямована на вивчення питання «Формування професійної готовності та акмеологічної компетентності майбутнього вчителя технологій засобами художньо-технічних дисциплін».

Автор понад 30 наукових та науково-методичних праць серед яких: статті у фахових виданнях України; в іноземних виданнях, включених до міжнародних баз даних; методичні вказівки до лабораторних та практичних робіт; курс лекцій з дисципліни «Матеріалознавство» для студентів напряму підготовки «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація»; курс лекцій з дисципліни «Теорія і методика профорієнтаційної роботи» для студентів напрямів підготовки «Середня освіта. Трудове навчання та технології», тези конференцій.

Забезпечує підготовку фахівців за спеціальностями 014 «Середня освіта (Трудове навчання та технології)» та 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація», викладає дисципліни: «Теорія і методика профорієнтаційної роботи», «Основи технічної творчості», «Основи технології матеріалів», «Художня обробка матеріалів», «Матеріалознавство», «Художнє проектування виробів», «Технологія обробки матеріалів з практикумом», «Школознавство».

Є активним учасником університецьких, міських, обласних та регіональних виставок виробів декоративно-прикладного мистецтва з художньої обробки деревини.

 

Хренова Вікторія Валеріївна, кандидат педагогічних наук, доцент.

Забезпечує підготовку фахівців за спеціальностями 014 «Середня освіта (Трудове навчання та технології)» та 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація», викладає дисципліни: «Основи зображення та композиції», «Теорія орнаменту», «Художня обробка матеріалів», «Нетрадиційні техніки художньої обробки матеріалів з практикумом», «Методика навчання дисциплін художнього циклу».

У 1993 році закінчила професійно-технічне училище № 10 м. Хмельницького за професією кравець жіночого легкого одягу з умінням виконувати розкрій. Присвоєно кваліфікацію: кравець жіночого одягу з умінням виконувати розкрій п’ятого розряду. У 1995 році – за професією закрійник верхнього одягу. Кваліфікація: закрійник верхнього одягу шостого розряду.

У 2006 році закінчила Хмельницький національний університет за спеціальністю «Професійне навчання. Моделювання, конструювання та технологія швейних виробів». Кваліфікація: інженер-педагог. У 2007 році – магістратуру за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання». Кваліфікація: викладач технологічних дисциплін.

У 2015 році захистила кандидатську дисертацією на тему: «Підготовка майбутніх учителів технологій до профільного навчання учнів старших класів основам швейної справи». Спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

У 2018 році нагороджена грамотою Національної академії педагогічних наук України за високий рівень педагогічної майстерності, вагомі здобутки у професійному становленні учнівської молоді, творчу співпрацю з науковими підрозділами НАПН України.

Наукова робота спрямована на вивчення проблеми розвиту творчих здібностей майбутніх учителів трудового навчання та технологій засобами образотворчого мистецтва. Автор понад 20 наукових та науково-методичних праць серед яких: статті у фахових виданнях України; в іноземних виданнях, включених до міжнародних баз даних; методичні вказівки до лабораторних робіт для студентів напряму підготовки «Технологічна освіта» з дисципліни «Основи швейної справи» (частини1, 2); курс лекцій з дисципліни «Основи композиції художніх виробів» для студентів напряму підготовки «Технологічна освіта»; курс лекцій з дисципліни «Нетрадиційні техніки художньої обробки матеріалів з практикумом» для студентів напрямів підготовки «Середня освіта. Трудове навчання та технології», «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація»; тези конференцій.

 

 

Білик Вікторія Володимирівна- кандидат педагогічних наук, старший викладач

Викладає дисципліни: «Основи теорії навчання технологій», «Шкільний курс креслення і методика навчання».

У 2005 році закінчила Хмельницький національний університет і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Професійне навчання. Моделювання, конструювання та технологія швейних виробів» (кваліфікація – інженер-педагог), у 2006 році – магістратуру за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання» (кваліфікація – викладач технологічних дисциплін).

У 2015 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Формування проектувальної компетентності у майбутніх інженерів-педагогів швейного профілю в процесі професійної підготовки» (спеціальність – 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти).

Наукові дослідження спрямовані на вивчення методологічних основ проектування та реалізацію стандартів вищої освіти, освітнього менеджменту та забезпечення і моніторингу якості вищої освіти

Автор понад 30 наукових і методичних праць.

Шавиріна-Школяр Марина Аркадіївна – художник, старший викладач

Викладає дисципліни: «Рисунок», «Основи композиції», «Живопис».У 1990 році закінчила Хмельницьку художню школу. У 1998 році закінчила Московський державний відкритий педагогічний університет ім. Шолохова, художньо-графічний факультет. З 2005 року М. А. Шавиріна-Школяр працює в ХДШМ на посаді викладача образотворчого відділення. У 2006 році займала посаду завідуючої образотворчим відділенням.

Шавиріна-Школяр М.А. як митець, працює у техніках олійного станкового та монументально-декоративного живопису, графіки, декоративно-прикладного мистецтва – фелтінгу (валяння з волоку). Її твори знаходяться у приватних колекціях Украіни, Росії, Італії, Німеччини, США.

Марина Аркадіївна постійно бере участь у міських, обласних та регіональних художніх заходах та виставках:

2005 р. – Обласна виставка творчих робіт молодих художників «Даруємо натхнення Україні». 2006 р. – Міський конкурс-виставка на кращу художню роботу про місто Хмельницький «У сяйві вічної краси душа рідного міста» (диплом). 2010 р. (квітень) – Персональна виставка станкового живопису «Гра в ігри», що відбулася у приміщенні галереї «На Проскурівській» при Хмельницькому обласному художньому музеї. Учасник міжнародного Арт-конкурсу “Future Generation Art Prize”; (вересень) – участь у Всеукраїнській виставці-ярмарку творів образотворчого та декоративного мистецтва з нагоди 579-ї річниці міста «Хмельницький Вернісаж»; (жовтень) – участь у фотовиставці «Вільне плавання» у рамках твочого фестивалю «Простір».

Яковлєв Анатолій Адольфович- старший викладач

Викладає дисципліну «Художня обробка матеріалів».Закінчив у 1984 році Кам’янець-Подільський педагогічний інститут (спеціальність – Історія. Кваліфікація вчителя історії та суспільствознавства).

Наукова робота спрямована на дослідження технологій традиційних та нетрадиційних технік художньої обробки деревини.

Провів 3 персональні виставки та взяв участь у понад 150 виставках декоративно-прикладного мистецтва різного рівня.

Відмінник народної освіти. Учитель – методист. Член Національної спілки народних майстрів України. Майстер народного мистецтва України.

 

Приймак Віктор Миколайович – старший викладач кафедри

2003 році закінчив «Технологічний університет Поділля», отримав кваліфікацію інженера – педагога за спеціальністю «Професійне навчання. Технологія і обладнання автоматизованого виробництва в приладобудуванні і машинобудуванні». В 2004 році закінчив магістратуру в Хмельницькому державному університеті за спеціальністю «Професійне навчання. Технологія і обладнання автоматизованого виробництва в приладобудуванні і машинобудуванні» та здобув кваліфікацію інженера – педагога – дослідника.

В університеті працює з 2003 року. За час роботи обіймав такі посади: 2003-2005 рік – майстер виробничого навчання кафедри теорії та методики трудового і професійного навчання; 2006-2013 рік – зав. лабораторіями кафедри теорії та методики трудового і професійного навчання. З 2014 року і по теперішній час старший викладач кафедри технологічної та професійної освіти і декоративного мистецтва.

Приймак В.М. викладає такі дисципліни: «Вступ до спеціальності», «Історія транспорту», «Історія автомобіля», «Технічне обслуговування автомобіля», «Правила і безпека дорожнього руху», «Тюнінг автомобіля», «Автомобілі».

Є розробником навчально-методичних комплексів з дисциплін: «Вступ до спеціальності», «Історія транспорту», «Історія автомобіля», «Технічне обслуговування автомобіля», «Правила і безпека дорожнього руху», «Тюнінг автомобіля», «Автомобілі», які розміщені в модульному середовищі університету. Співавтор методичних вказівок до виконання курсового проекту з дисципліни «Технічна експлуатація автомобіля», курсу секцій з дисципліни «Ремонт автомобіля», методичних вказівок до виконання курсового проекту з дисципліни «Проектування процесів авторемонтного виробництва». Приймав участь в організації і проведенні семи міжнародних науково-практичних конференцій «Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи». Автор статей в збірнику наукових праць зазначених конференцій. Керував наукового-дослідною роботою студентів спеціальності «Професійна освіта. Транспорт». Здійснював керівництво дипломними проектами. За результатами підсумкових контролів і Державних атестацій студенти показали високий рівень якості і успішності навчання.

Відповідальний по кафедрі за організацію і проведення виробничих практик на проходження студентами спеціальностей «Професійна освіта. Транспорт», «Технологічна освіта» та «Декоративно-прикладне мистецтво»

В якості локального менеджера модульного середовища забезпечив організацію і роботу модульного середовища з дисциплін кафедри. Приймає активну участь в профорієнтаційній роботі кафедри.

За час роботи в університеті відзначений нагородами:

2005 рік – грамота за участь в організації і проведенні III міжнародної науково – практичної конференції «Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи»;

2008 рік – грамота за створення матеріально – технічної бази кафедри;

2009 рік – грамота Національної академії педагогічних наук України;

2014 рік – грамота студентської ради  факультету в номінації «Кращий викладач кафедри».

2017 рік – почесна грамота Національної академії педагогічних наук України.

 

Серед інших здобутків Приймака В.М. є наступне:

  1. Атестований департаментом МВС України на право викладання дисциплін таких як «Правила і безпека дорожнього руху», «Будова і експлуатація автомобіля» та «Практичне водіння автомобіля» з метою підготовки водіїв транспортних засобів.
  2. На протязі останніх чотирьох років запрошується і якості голови Державної екзаменаційної комісії в Хмельницький міжшкільний навчально-курсовий комбінат по спеціальності «Водій транспортних засобів категорії «С».
  3. На протязі останніх трьох років запрошується і якості рецензента дипломних проектів в Хмельницький політехнічний коледж.
  4. Є членом університетського антикорупційного комітету.

5. Являється добровільним членом університетської сотні самооборони.

 

Пястук Оксана Володимирівна – майстер виробничого навчання

У 1995 році успішно закінчила Хмельницький технологічний інститут і отримала повну вищу освіту за спеціальністю  «Технологія та конструювання швейних виробів» (кваліфікація – «Інженер-технолог»).

У 2006 році отримала другу вищу освіту за спеціальністю  «Соціальна педагогіка та практична психологія» (кваліфікація – «Практичний психолог»).

На кафедрі працює з 1999 року.

Автор понад 10 наукових праць,  2 авторських свідоцтв.

Храпач Дмитро Миколайович – майстер виробничого навчання

Закінчив у 2009 році Хмельницький національний університет (спеціальність – Професійне навчання. Експлуатація та ремонт місцевого та автомобільного транспорту. Кваліфікація інженер-педагог).

Має стаж навчально-педагогічної роботи понад 5 років.

Трачевський Віталій Генріхович – майстер виробничого навчання

Закінчив у 2001 році Хмельницький національний університет (спеціальність – Педагогіка та методика середньої освіти. Трудове навчання. Кваліфікація – учитель трудового навчання, основ безпеки життєдіяльності, інформатики та креслення).

Має стаж навчально-педагогічної роботи більше 10 років.

Член Національної спілки майстрів народного мистецтва України. Майстер народного мистецтва України. Учасник понад 100 художніх виставок творів декоративно-ужиткового мистецтва різного рівня.

Стипендіат президентської та обласної премії з декоративно-прикладного мистецтва.

Каньковська Ольга Степанівна – провідний інженер

Закінчила у 1985 році Український Ордена дружби народів інститут інженерів водного господарства (спеціальність – Механізація гідромеліоративних робіт. Кваліфікація – інженер-механік), а у 2006 році – Хмельницький національний університет (спеціальність – Соціальна педагогіка та практична психологія. Кваліфікація – практичний психолог).

Має досвід роботи інженера-конструктора, завідувача науково-дослідним відділом ВНЗ, викладача спецдисциплін.

Має стаж навчально-педагогічної роботи понад 20 років.