Спеціальність 015.38 Професійна освіта. Транспорт

Умови вступу на основі повної  загальної  середньої освіти 

Професiйна освiта. Транспорт (бакалавр)

Умови вступу на базі освітнього рівня «молодший спеціаліст»

Професійна освіта.Транспорт (бакалавр. скорочена форма)

Умови  вступу до  магістратури за спеціальностями на основі освітнього рівня Бакалавр, Спеціаліст інших спеціальностей

Професiйна освiта. Транспорт (магiстр)