Спеціальність 015.20 Професійна освіта. Транспорт

Умови вступу на основі повної  загальної  середньої освіти 

Професійна освіта.Транспорт (бакалавр)

 

Умови вступу на базі освітнього рівня

«молодший спеціаліст»

Скорочена форма

Професійна освіта. Транспорт (бакалавр)

 

 

Умови  вступу до  магістратури за спеціальностями на основі освітнього рівня Бакалавр, Спеціаліст інших спеціальностей

Професійна освіта. Транспорт (магістр)