Спеціальність 015.20 Професійна освіта. Транспорт

Умови вступу на основі повної  загальної  середньої освіти 

Професiйна_освiта_Транспорт (бакалавр)

 

Умови вступу на базі освітнього рівня

«молодший спеціаліст»

Скорочена форма. Професійна освіта. Транспорт

 

 

Умови  вступу до  магістратури за спеціальностями на основі освітнього рівня Бакалавр, Спеціаліст інших спеціальностей

Професiйна освiта. Транспорт

(магiстр)