Спеціальність 015 “Професійна освіта. Транспорт”

Умови вступу на основі повної  загальної  середньої освіти

Професійна освіта. Транспорт

Умови вступу на базі освітнього рівня «молодший
спеціаліст»

Професійна освіта. Транспорт (Скорочена форама) 

Умови  вступу до  магістратури за спеціальностями на основі освіти рівня Бакалавр, Спеціаліст інших спеціальностей

Професійна освіта. Транспорт (магістр)