Спеціальність 015.36 “Професійна освіта. Технологія виробів легкої промисловості”

Умови вступу на основі освітнього рівня “молодший спеціаліст”

Професійна освіта. Технологія виробів легкої промисловості (бакалавр, скорочена форма)

 

Тестове_полеУмови  вступу до  магістратури за спеціальностями на основі освітнього рівня Бакалавр, Спеціаліст інших спеціальностей

Професійна освіта. Технологія виробів легкої промисловості  (магістр)

Тестове_поле