Публікації викладачів

2018 р.

 

Андрощук І.В. Підготовка майбутніх учителів трудового навчання та технологій до педагогічної взаємодії у професійній діяльності : теорія і методика : монографія / І.В. Андрощук; за наук. Ред.. В.О. Радкевич. – Хмельницький : ФОП Цюпак А.А., 2017. – 455М с.

 

Андрощук І.В., Андрощук І.П. Теорія та методика трудового навчання: навч. посібник / І.В. Андрощук, І.П. Андрощук. – Хмельницький : ХНУ, 2018. – 226 с.

 

2017 р.

 

Андрощук І.В. Педагогічна взаємодія у професійній діяльності: навч. посібник / І.В. Андрощук. – Хмельницький: ХНУ, 2017. – 190 с.

 

Каньковський І.Є., Псьол С.В., Бохонько Є.О. Теорія автомобіля. Задачник : навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів / І.Є. Каньковський, С.В. Псьол, Є.О. Бохонько. – Хмельницький : ХНУ, 2017. – 94 с.

 

Методика трудового навчання : практикум для студентів спеціальності «Середня освіта (Трудове навчання та технології)» / І.В. Андрощук, І.П. Андрощук. – Хмельницький : ХНУ, 2017. – 140 с.

 

 2016 р.

 

 Теорія та методика виховної роботи : практикум для студентів спеціальності «Середня освіта (Трудове навчання, технології, інформатика)» / І.В. Андрощук, І.П. Андрощук. Хмельницький : ХНУ, 2016. – 124 с.

 

 

 2015 р.

 

Красильникова Г.В. Моніторинг якості професійної підготовки інженерів швейної галузі у вищому навчальному закладі: теоретичні та методичні засади : монографія / Г.В. Красильникова; за наук. ред. Л.Б. Лукянової. – Хмельницький : ХНУ, 2015. – 543 с.

 

2014 р.

 

Каньковський І.Є. Система професійної підготовки інженерів-педагогів автотранспортного профілю : монографії / Ігор Євгенійович Каньковський; за ред.. Н.Г. Ничкало . – Хмельницький: ФОП Цюпак А.А., 2014. – 562 с.

 

Педагогічна майстерність : практикум для студентів спеціальності «Технологічна освіта» / І.В. Андрощук. – Хмельницький : ХНУ, 2014. – 118 с.

 

Теорія і методика навчання технологій : навчальний посібник / І.П. Андрощук, І.В. Андрощук, В.В. Бербець, О.В. Бялик та ін. / за заг. ред. О.М. Коберника. – Умань : ФОП Жовтий О.О., 2014. – 480 с.

 

Андрощук І.В. Методика виховної роботи : навч. посібник / І.В. Андрощук, І.П. Андрощук. – Тернопіль : навчальна книга – Богдан, 2014. – 320 с.

 

Школознавство: курс лекцій / Упоряд. О.М. Галус. – Хмельницький: ХНУ, 2014. – 128 с.

 

Лівшун О.В. Формування професійної готовності майбутнього вчителя технологій до навчання учнів основ агровиробництва : методичні вказівки / О.В. Лівшун. – Хмельницький: ХНУ, 2014. – 165 с.

 

2013 р.

 

Андрощук І.П. Логіко-структурні схеми з декоративно-прикладного мистецтва (вишивка, плетіння гачком та в’язання спицями): навч.-наоч. Посібник / Андрощук І.П., Андрощук І.В., Пиріжок О.В. – Хмельницький: ФОП Цюпак А.А., 2013. – 164 с.

 

 

2012 р.

 

Лазарєв М.І. Формування фахових знань майбутніх інженерів-педагогів у процесі навчання будови автомобіля засобами рекурсивних моделей : монографія / Лазарєв М.І., Герніченко І.І.; УІПА. – Харків. – 2012. – 176 с.

 

Художня обробка матеріалів : методичні вказівки до курсового проекту з дисципліни для студентів напряму підготовки «Технологічна освіта» / І.П. Андрощук, В.Є. Ребрик, Л.А. Корницька. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – 34 с.

 

Основи швейного виробництва. Ч.1 : методичні вказівки до лабораторних робіт для студентів напряму підготовки «Технологічна освіта» / В.В. Хренова, О.В. Голодинська : ХНУ,  2012. – 94 с.

 

2011 р.

 

Навчально-педагогічна практика : програма та методичні вказівки до її проведення для студентів напрямів підготовки «Професійна освіта» і «Технологічна освіта» / І.Є. Каньковський, І.В. Андрощук, І.П. Андрощук, Г.В. Красильникова. – Хмельницький : ХНУ, 2011. – 31 с.

 

Корницька Л.А. Художнє проектування одягу (Історія костюма): навчальний посібник. – Львів: Новий Світ. – 2000, 2011. – 434 с.

 

2010 р.

 

Культура харчування : лабораторний практикум для студентів напряму підготовки «Технологічна освіта» / В.В. Білик, О.В. Лівшун. – Хмельницький : ХНУ, 2010. – 152 с.

 

Проектування процесу професійного навчання у закладах профтехосвіти : монографія / за ред.. Н.Г. Ничкало. – К. – Хмельницький: ХНУ, 2010. – 335 с.

 

Обладнання для волого-теплового оброблення швейних виробів: довідник / О.Г. Кустова, К.І. Бондар. – Хмельницький : ХНУ, 2010. – 38 с.

 

2009 р.

 

Скиба М.Є., Костогриз С.Г., Красильникова Г.В. Моніторинг якості навчального процесу у вищому закладі освіти: монографія / М.Є. Скиба, С.Г. Костогриз, Г.В. Красильникова. – Хмельницький : ХНУ, 2009. – 219 с.

 

Андрощук І.В. Формування естетичної культури майбутніх викладачів спеціальних дисциплін професійних навчальних закладів швейного профілю : монографія / І.В. Андрощук. – Хмельницький : ХНУ, 2009. – 227 с.

 

Корницька Л.А. Професійна підготовка інженерів-педагогів швейного профілю з використанням етнодизайну : методичні рекомендації / Л.А. Корницька. – Хмельницький : ХНУ, 2009. – 98 с.

 

Корницька Л.А. Дослідницька етнографічна діяльність майбутніх інженерів-педагогів швейного профілю : методичні рекомендації / Л.А. Корницька. – Хмельницький : ХНУ, 2009. – 55 с.

 

2008 р.

 

Андрощук І.В. Формування естетичної культури майбутніх викладачів спеціальних дисциплін професійних навчальних закладів швейного профілю: методичні рекомендації. – Хмельницький : ПП Дерепа І.Ж., 2008. – 93 с.


Андрощук І.В. Навчальна програма авторського курсу «Організація і методика виховної роботи». – Хмельницький : ПП Дерепа І.Ж., 2008. – 100 с.

 

Андрощук І.П., Коберник О.М. Технологічна підготовка старшокласників сільських загальноосвітніх навчальних закладів: теорія і методика: монографія. – Умань : СПД Жовтий, 2008. – 240 с.