Публікації викладачів

Андрощук Ігор Петрович

Андрощук Ірина Василівна

Білик Вікторія Володимирівна

Бохонько Євген Олександрович

Корницька Лариса Анатоліївна

Красильникова Ганна Володимирівна

Красильников Сергій Романович

Крулик Богдан Володимирович

Міщенко Олена Володимирівна

Приймак Віктор Миколайович

Самборська Олена Валентинівна

Храпач Дмитро Миколайович

Хренова  Вікторія Валеріївна

 

 

Скиба М. Є. Управління якістю вищої освіти в університеті: інноваційні підходи, технології та засоби : навчальний посібник / М. Є. Скиба, Г. В. Красильникова, Г. А. Білецька – Хмельницький : ХНУ, 2019 – 186 с

 

 

 

 

Андрощук І.В. Підготовка майбутніх учителів трудового навчання та технологій до педагогічної взаємодії у професійній діяльності : теорія і методика : монографія / І.В. Андрощук; за наук. Ред.. В.О. Радкевич. – Хмельницький : ФОП Цюпак А.А., 2017. – 455М с.

 

 

 

 

Андрощук І.В., Андрощук І.П. Теорія та методика трудового навчання: навч. посібник / І.В. Андрощук, І.П. Андрощук. – Хмельницький : ХНУ, 2018. – 226 с.

 

 

 

.

 

 

Андрощук І.В. Педагогічна взаємодія у професійній діяльності: навч. посібник / І.В. Андрощук. – Хмельницький: ХНУ, 2017. – 190 с.

 

 

 

 

 

Каньковський І.Є., Псьол С.В., Бохонько Є.О. Теорія автомобіля. Задачник : навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів / І.Є. Каньковський, С.В. Псьол, Є.О. Бохонько. – Хмельницький : ХНУ, 2017. – 94 с.

 

 

 

 

 

 

 

Методика трудового навчання : практикум для студентів спеціальності «Середня освіта (Трудове навчання та технології)» / І.В. Андрощук, І.П. Андрощук. – Хмельницький : ХНУ, 2017. – 140 с.

 

 

 

 

 

 Теорія та методика виховної роботи : практикум для студентів спеціальності «Середня освіта (Трудове навчання, технології, інформатика)» / І.В. Андрощук, І.П. Андрощук. Хмельницький : ХНУ, 2016. – 124 с.

 

 

 

 

 

Красильникова Г.В. Моніторинг якості професійної підготовки інженерів швейної галузі у вищому навчальному закладі: теоретичні та методичні засади : монографія / Г.В. Красильникова; за наук. ред. Л.Б. Лукянової. – Хмельницький : ХНУ, 2015. – 543 с.

 

 

 

 

 

 

 

Каньковський І.Є. Система професійної підготовки інженерів-педагогів автотранспортного профілю : монографії / Ігор Євгенійович Каньковський; за ред.. Н.Г. Ничкало . – Хмельницький: ФОП Цюпак А.А., 2014. – 562 с.

 

 

 

 

 

 

Педагогічна майстерність : практикум для студентів спеціальності «Технологічна освіта» / І.В. Андрощук. – Хмельницький : ХНУ, 2014. – 118 с.

 

 

 

 

 

Теорія і методика навчання технологій : навчальний посібник / І.П. Андрощук, І.В. Андрощук, В.В. Бербець, О.В. Бялик та ін. / за заг. ред. О.М. Коберника. – Умань : ФОП Жовтий О.О., 2014. – 480 с.

 

 

 

 

Андрощук І.В. Методика виховної роботи : навч. посібник / І.В. Андрощук, І.П. Андрощук. – Тернопіль : навчальна книга – Богдан, 2014. – 320 с.

 

 

 

 

 

 

Школознавство: курс лекцій / Упоряд. О.М. Галус. – Хмельницький: ХНУ, 2014. – 128 с.

 

 

 

 

 

 

 

Лівшун О.В. Формування професійної готовності майбутнього вчителя технологій до навчання учнів основ агровиробництва : методичні вказівки / О.В. Лівшун. – Хмельницький: ХНУ, 2014. – 165 с.

 

 

 

 

Андрощук І.П. Логіко-структурні схеми з декоративно-прикладного мистецтва (вишивка, плетіння гачком та в’язання спицями): навч.-наоч. Посібник / Андрощук І.П., Андрощук І.В., Пиріжок О.В. – Хмельницький: ФОП Цюпак А.А., 2013. – 164 с.

 

 

 

 

 

Лазарєв М.І. Формування фахових знань майбутніх інженерів-педагогів у процесі навчання будови автомобіля засобами рекурсивних моделей : монографія / Лазарєв М.І., Герніченко І.І.; УІПА. – Харків. – 2012. – 176 с.

 

 

 

 

 

Художня обробка матеріалів : методичні вказівки до курсового проекту з дисципліни для студентів напряму підготовки «Технологічна освіта» / І.П. Андрощук, В.Є. Ребрик, Л.А. Корницька. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – 34 с.

 

 

 

 

 

 

Основи швейного виробництва. Ч.1 : методичні вказівки до лабораторних робіт для студентів напряму підготовки «Технологічна освіта» / В.В. Хренова, О.В. Голодинська : ХНУ,  2012. – 94 с.

 

 

 

 

Навчально-педагогічна практика : програма та методичні вказівки до її проведення для студентів напрямів підготовки «Професійна освіта» і «Технологічна освіта» / І.Є. Каньковський, І.В. Андрощук, І.П. Андрощук, Г.В. Красильникова. – Хмельницький : ХНУ, 2011. – 31 с.

 

 

 

Корницька Л.А. Художнє проектування одягу (Історія костюма): навчальний посібник. – Львів: Новий Світ. – 2000, 2011. – 434 с.

 

 

Культура харчування : лабораторний практикум для студентів напряму підготовки «Технологічна освіта» / В.В. Білик, О.В. Лівшун. – Хмельницький : ХНУ, 2010. – 152 с.

 

 

 

 

Проектування процесу професійного навчання у закладах профтехосвіти : монографія / за ред.. Н.Г. Ничкало. – К. – Хмельницький: ХНУ, 2010. – 335 с.

 

Обладнання для волого-теплового оброблення швейних виробів: довідник / О.Г. Кустова, К.І. Бондар. – Хмельницький : ХНУ, 2010. – 38 с.

 

Скиба М.Є., Костогриз С.Г., Красильникова Г.В. Моніторинг якості навчального процесу у вищому закладі освіти: монографія / М.Є. Скиба, С.Г. Костогриз, Г.В. Красильникова. – Хмельницький : ХНУ, 2009. – 219 с.

 

 

 

 

Андрощук І.В. Формування естетичної культури майбутніх викладачів спеціальних дисциплін професійних навчальних закладів швейного профілю : монографія / І.В. Андрощук. – Хмельницький : ХНУ, 2009. – 227 с.

 

 

 

 

Корницька Л.А. Професійна підготовка інженерів-педагогів швейного профілю з використанням етнодизайну : методичні рекомендації / Л.А. Корницька. – Хмельницький : ХНУ, 2009. – 98 с.

 

 

 

 

 

Корницька Л.А. Дослідницька етнографічна діяльність майбутніх інженерів-педагогів швейного профілю : методичні рекомендації / Л.А. Корницька. – Хмельницький : ХНУ, 2009. – 55 с.

 

 

 

 

 

Андрощук І.В. Формування естетичної культури майбутніх викладачів спеціальних дисциплін професійних навчальних закладів швейного профілю: методичні рекомендації. – Хмельницький : ПП Дерепа І.Ж., 2008. – 93 с.

 

 

 

 


Андрощук І.В. Навчальна програма авторського курсу «Організація і методика виховної роботи». – Хмельницький : ПП Дерепа І.Ж., 2008. – 100 с.

 

 

 

 

 

Андрощук І.П., Коберник О.М. Технологічна підготовка старшокласників сільських загальноосвітніх навчальних закладів: теорія і методика: монографія. – Умань : СПД Жовтий, 2008. – 240 с.