ПОЛОЖЕННЯ

Положення про порядок визнання та перезарахування результатів навчання здобувачів вищої освіти у ХНУ
Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу ХНУ

 

Презентаційний матеріал для здобувачів “Що таке неформальна освіта?”

 

ПЕРЕЛІК ПЛАТФОРМ З ВІДКРИТИМИ НАВЧАЛЬНИМИ КУРСАМИ:

 

НАВЧАЛЬНИЙ ЕЛЕКТРОННИЙ КУРС: “БАЗОВІ ПРАВИЛА ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ”

ОНЛАЙН-КУРС: “АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ”