Наукова діяльність

Наукова робота

Загальна кафедральна тема: «Психолого-педагогічна система становлення особистості фахівця».

Напрями наукових досліджень викладачів:

– розробка моделі особистості фахівця в сучасному інформаційно-технологічному просторі;

– обґрунтування системи професійних компетентностей і компетенцій фахівця та розробка психолого-педагогічних засад їх формування;

– проектування педагогічної системи професійної підготовки фахівця;

– дослідження психологічних засад розвитку професійно значущих здібностей;

– порівняльні дослідження професійної підготовки фахівців.

Наукові результати викладачів:

– досліджено генезис поняття «педагогічна система»;

– розглянуто історико-теоретичні аспекти проектування педагогічних систем;

– проаналізовано підходи до проектування педагогічних систем у вітчизняній та світовій педагогічній практиці;

– теоретично обґрунтовано, що модель фахівця є джерелом проектування педагогічної системи його професійної підготовки;

– розроблено модель діяльності і модель особистості інженера-педагога та спроектовано педагогічну систему його підготовки;

– охарактеризовано стандарти професійного розвитку фахівця-педагога;

– розроблено модель формування професійної компетентності перекладача;

– розроблено та експериментально перевірено модель організації педагогічних основ контролю та оцінювання професійної підготовки студентів;

– здійснено порівняльний аналіз професійної підготовки фахівців технічного профілю в Україні і за кордоном.

Результативність наукових досліджень викладачів:

– захищено 5 кандидатських дисертацій (Андрощук І.В., Андрощук І.П., Герніченко І.І., Корницька Л.А., Лук’яненко А.І.);

– опубліковано 3 монографії (Андрощук І.В., Андрощук І.П., Герніченко І.І., Каньковський І.Є., Красильникова Г.В.);

– опубліковано 6 навчальних посібників (Андрощук І.В., Андрощук І.П., Корницька Л.А.);

– опубліковано понад 300 статей;

– прийнято участь у понад 250 конференціях;

– проведено 7 міжнародних конференції;

– проведено 5 всеукраїнських семінари;

– видано журналів: «Дидактика професійної школи» – 4; «Професійне становлення особистості» – 3(№ 1 жовтень 2013, № 2 жовтень 2013, № 3 грудень 2013).

Напрями наукових досліджень студентів:

– дидактичне забезпечення навчального процесу на основі ЕОМ;

– конструювання навчальних посібників;

– методики вивчення окремих тем, розділів, модулів;

– психолого-педагогічні умови гармонійного розвитку особистості учня;

– системний та компетентнісний підходи в навчальному процесі;

– технологія проведення моніторингу навчальних досягнень учнів.

Наукові результати студентів:

– обґрунтовано структуру та зміст методичної компетенції вчителя трудового навчання;

– обґрунтовано та розроблено засоби формування методичної компетенції;

– досліджено генезис змісту методики трудового навчання;

– обґрунтовано зміст методики трудового навчання та впорядковано його відповідно до вимог системного підходу;

– проаналізовано основні підходи до проведення освітнього моніторингу та етапи його здійснення;

– обґрунтовано та розроблено засоби моніторингу результатів навчання студентів з дисципліни «Декоративно-прикладне мистецтво»;

– проаналізовано сутність педагогічної категорії «дослідницькі уміння» та обґрунтовано засоби її формування;

– розроблено комплект веб-квестів для формування дослідницьких умінь з дисципліни «Інноваційні педагогічні технології»;

– проаналізовано різновиди інформаційно-комп’ютерних середовищ ВНЗ та встановлено особливості використання MOODLE в Хмельницькому національному університеті;

– розроблено структуру електронного навчально-методичного комплексу для умов MOODLE, згідно якої трансформовано навчально-методичний комплекс «Інноваційні педагогічні технології»;

– обґрунтовано зміст та структуру базових знань з дисципліни «Матеріалознавство швейного виробництва»;

– розроблено мультимедійний фільм для формування базових знань з дисципліни «Матеріалознавство швейного виробництва»;

– сконструйовано навчальні посібники для учнів 5-9 класів з варіативних модулів згідно програми трудового навчання.

Результативність наукових досліджень студентів:

– переможці Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт – 10;

– переможці ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади зі спеціальності «Технологічна освіта» – 4;

– переможці міжнародних конкурсів – 6,

– переможці всеукраїнських конкурсів – 2,

– переможці регіональних конкурсів – 15;

– опубліковано понад 60 статей;

– прийнято участь у понад 50 конференціях.

VIІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ПРОФЕСІЙНЕ СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ»

ПРОГРАМА ІX МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «ПРОФЕСІЙНЕ СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ»

Книга пам’яті Каньковського Ігоря Євгенійовича