Хмельницький нацiональний унiверситет
Кафедра теорії і методики трудового та професійного навчання

ГОЛОВНА СТОРIНКА

Новини

Про кафедру

Абітурієнтам

Склад кафедри

Вони працювали
на кафедрі

Наукова робота

Навчальний процес

Результати
етно-графічної практики

Результати
навчально-технологічної практики

Наші досягнення

Персональні
виставки

Фотогалерея

Відеотека

Випускники

Співробітництва

Допомога вчителю

Контакти

Наукова робота

Загальна кафедральна тема: «Психолого-педагогічна система становлення особистості фахівця».

Напрями наукових досліджень викладачів:

- розробка моделі особистості фахівця в сучасному інформаційно-технологічному просторі;

- обґрунтування системи професійних компетентностей і компетенцій фахівця та розробка психолого-педагогічних засад їх формування;

- проектування педагогічної системи професійної підготовки фахівця;

- дослідження психологічних засад розвитку професійно значущих здібностей;

- порівняльні дослідження професійної підготовки фахівців.

Наукові результати викладачів:

- досліджено генезис поняття «педагогічна система»;

- розглянуто історико-теоретичні аспекти проектування педагогічних систем;

- проаналізовано підходи до проектування педагогічних систем у вітчизняній та світовій педагогічній практиці;

- теоретично обґрунтовано, що модель фахівця є джерелом проектування педагогічної системи його професійної підготовки;

- розроблено модель діяльності і модель особистості інженера-педагога та спроектовано педагогічну систему його підготовки;

- охарактеризовано стандарти професійного розвитку фахівця-педагога;

- розроблено модель формування професійної компетентності перекладача;

- розроблено та експериментально перевірено модель організації педагогічних основ контролю та оцінювання професійної підготовки студентів;

- здійснено порівняльний аналіз професійної підготовки фахівців технічного профілю в Україні і за кордоном.

Результативність наукових досліджень викладачів:

- захищено 5 кандидатських дисертацій (Андрощук І.В., Андрощук І.П., Герніченко І.І., Корницька Л.А., Лук’яненко А.І.);

- опубліковано 3 монографії (Андрощук І.В., Андрощук І.П., Герніченко І.І., Каньковський І.Є., Красильникова Г.В.);

- опубліковано 6 навчальних посібників (Андрощук І.В., Андрощук І.П., Корницька Л.А.);

- опубліковано понад 300 статей;

- прийнято участь у понад 250 конференціях;

- проведено 7 міжнародних конференції;

- проведено 5 всеукраїнських семінари;

- видано журналів: «Дидактика професійної школи» - 4; «Професійне становлення особистості» - 3(№ 1 жовтень 2013, № 2 жовтень 2013, № 3 грудень 2013).

Напрями наукових досліджень студентів:

- дидактичне забезпечення навчального процесу на основі ЕОМ;

- конструювання навчальних посібників;

- методики вивчення окремих тем, розділів, модулів;

- психолого-педагогічні умови гармонійного розвитку особистості учня;

- системний та компетентнісний підходи в навчальному процесі;

- технологія проведення моніторингу навчальних досягнень учнів.

Наукові результати студентів:

- обґрунтовано структуру та зміст методичної компетенції вчителя трудового навчання;

- обґрунтовано та розроблено засоби формування методичної компетенції;

- досліджено генезис змісту методики трудового навчання;

- обґрунтовано зміст методики трудового навчання та впорядковано його відповідно до вимог системного підходу;

- проаналізовано основні підходи до проведення освітнього моніторингу та етапи його здійснення;

- обґрунтовано та розроблено засоби моніторингу результатів навчання студентів з дисципліни «Декоративно-прикладне мистецтво»;

- проаналізовано сутність педагогічної категорії «дослідницькі уміння» та обґрунтовано засоби її формування;

- розроблено комплект веб-квестів для формування дослідницьких умінь з дисципліни «Інноваційні педагогічні технології»;

- проаналізовано різновиди інформаційно-комп’ютерних середовищ ВНЗ та встановлено особливості використання MOODLE в Хмельницькому національному університеті;

- розроблено структуру електронного навчально-методичного комплексу для умов MOODLE, згідно якої трансформовано навчально-методичний комплекс «Інноваційні педагогічні технології»;

- обґрунтовано зміст та структуру базових знань з дисципліни «Матеріалознавство швейного виробництва»;

- розроблено мультимедійний фільм для формування базових знань з дисципліни «Матеріалознавство швейного виробництва»;

- сконструйовано навчальні посібники для учнів 5-9 класів з варіативних модулів згідно програми трудового навчання.

Результативність наукових досліджень студентів:

- переможці Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт – 10;

- переможці ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади зі спеціальності «Технологічна освіта» - 4;

- переможці міжнародних конкурсів - 6,

- переможці всеукраїнських конкурсів – 2,

- переможці регіональних конкурсів – 15;

- опубліковано понад 60 статей;

- прийнято участь у понад 50 конференціях.

VIІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ПРОФЕСІЙНЕ СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ»

ПРОГРАМА ІX МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «ПРОФЕСІЙНЕ СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ»

Книга пам'яті Каньковського Ігоря Євгенійовича

29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11 рситет