Магістр

ІНФОРМАЦІЯ

кафедри технологічної та професійної освіти і декоративного мистецтва

про перелік  навчальних дисциплін вільного вибору здобувачами вищої освіти,

що пропонуються кафедрою для внесення до університетського каталогу

1 Андрагогіка
2 Сучасні освітні технології
3 Інноваційні педагогічні технології
4 Основи інженерно-педагогічної творчості
5 Педагогічна діагностика
6 Педагогічний менеджмент
7 Педагогіка і методика вищої школи
8 Педагогічна взаємодія у професійній діяльності
9 Педагогічна майстерність
10 Сучасні технології обробки конструкційних матеріалів
11 Історія декоративно-прикладного мистецтва
12 Символіка в декоративно-прикладному мистецтві
13 Організація і управління дорожнім рухом
14 Безпека керування
15 Тюнінг автомобіля
16 Математичне моделювання технологічних процесів
17 Педагогіка та методика викладання спеціальних дисциплін