Хмельницький нацiональний унiверситет
Кафедра теорії і методики трудового та професійного навчання

ГОЛОВНА СТОРIНКА

Новини

Про кафедру

Абітурієнтам

Склад кафедри

Вони працювали
на кафедрі

Наукова робота

Навчальний процес

Результати
етно-графічної практики

Результати
навчально-технологічної практики

Наші досягнення

Персональні
виставки

Фотогалерея

Відеотека

Випускники

Співробітництва

Допомога вчителю

Контакти

Склад кафедри


Андрощук Ігор Петрович

Завідувач кафедри теорії і методики трудового та професійного навчання,кандидат педагогічних наук, доцент. Викладає дисципліни: «Вступ до спеціальності», «Історія декоративно-прикладного мистецтва», «Декоративно-прикладна творчість», «Декоративно-прикладне мистецтво», «Організація і методика виховної роботи».

Закінчив у 1997 році Кременецький педагогічний коледж ім. Т.Г. Шевченка (спеціальність: трудове навчання, кваліфікація: вчитель праці, керівник гуртка народних промислів) та у 2000 році – Тернопільський державний педагогічний університет ім. В. Гнатюка (спеціальність: педагогіка та методика середньої освіти. Трудове навчання, прикладна і технічна творчість, кваліфікація: учитель трудового навчання, прикладної і технічної творчості, креслення і безпеки життєдіяльності).

У 2008 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Методика технологічної підготовки учнів старших класів сільських загальноосвітніх навчальних закладів». Спеціальність 13.00.02 – Теорія та методика трудового навчання.

Наукові дослідження спрямовані на вивчення впливу декоративно-прикладного мистецтва на процес професійної підготовки вчителя трудового навчання.

Автор понад 40 наукових праць, серед яких є 3 навчально-методичні посібники та 1 монографія.

Красильникова Ганна Володимирівна

Доктор педагогічних наук, професор. Викладає дисципліни: «Професійна педагогіка», «Педагогічні технології», «Моніторинг професійної діяльності», «Основи андрагогіки».

У 1981 році здобула кваліфікацію інженера-технолога за спеціальністю – технологія швейних виробів у Хмельницькому технологічному інституті побутового обслуговування.

У 1987 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Розробка способу автоматизованого проектування конструкцій одягу різних покроїв на фігури з відхиленнями від типової тілобудови» (спеціальність – 05.19.04 – Технологія швейних виробів).

У 2016 році захистила докторську дисертацію на тему:« Теоретичні та методичні засади моніторингу якості професійної підготовки інженерів швейної галузі у вищому навчальному закладі» (спеціальність – 13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти).

Наукові дослідження спрямовані на вивчення методологічних основ проектування та реалізацію стандартів вищої освіти, освітнього менеджменту та забезпечення і моніторингу якості вищої освіти

Автор понад 150 наукових праць, серед яких є одна одноосібна та 2 колективні монографії, навчальний посібник, складові стандартів вищої освіти спеціальності «Конструювання та технологія швейних виробів».

Відмінник освіти України.

Андрощук Ірина Василівна

Кандидат педагогічних наук, доцент. Викладає дисципліни: «Методика трудового навчання», «Педагогічна майстерність».

Закінчила у 1996 році Хмельницьке педагогічне училище за спеціальністю «Початкове навчання» за додатковою кваліфікацією «організатор спортивних секцій та клубів» та у 2001 році – Технологічний університет Поділля (спеціальність – Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання. Кваліфікація: вчитель трудового навчання, основ інформатики, креслення, безпеки життєдіяльності).

З серпня 2001 року по вересень 2002 року працювала вчителем обслуговуючої праці в спеціалізованій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 27 міста Хмельницького.

У 2009 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Формування естетичної культури майбутніх викладачів спеціальних дисциплін професійних навчальних закладів швейного профілю». Спеціальність – 13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти.

Наукові дослідження спрямовані на оновлення технологій професійної підготовки вчителів трудового навчання.

Автор понад 50 наукових праць, серед яких є 3 навчально-методичні посібники та 1 монографія.

Герніченко Іван Іванович

Кандидат педагогічних наук, доцент. Викладає дисципліни: «Методика викладання креслення», «Теорія прийняття інженерних рішень», «Організація дорожнього руху», «Автомобільні перевезення», «Інноваційні педагогічні технології», «Сучасні проблеми методики професійного навчання».

Закінчив у 1997 році Хмельницьке педагогічне училище (спеціальність «Початкове навчання» за додатковою кваліфікацією «організатор спортивних секцій та клубів»), у 2002 році – Технологічний університет Поділля (м. Хмельницький), (спеціальність – Професійне навчання. Технологія і обладнання автоматизованого виробництва в машинобудуванні та приладобудуванні. Кваліфікація: інженер-педагог) та у 2004 р. – Хмельницький державний університет, здобув кваліфікацію: інженер-педагог-дослідник.

У 2010 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Формування фахових знань майбутніх інженерів-педагогів у процесі навчання будови автомобіля засобами рекурсивних моделей». Спеціальність: 13.00.02 – Теорія та методика навчання (технічні дисципліни).

Досліджує проблеми структурування змісту навчального матеріалу дисциплін професійної підготовки інженерів-педагогів транспортного профілю.

Автор понад 20 наукових праць, серед яких є 2 монографії.

Міщенко Олена Володимирівна

Кандидат технічних наук, доцент. Викладає дисципліни: «Основи систем автоматизованого проектування одягу», «Матеріалознавство», «Конструювання швейних виробів».

Закінчила у 1989 році Хмельницький технологічний інститут побутового обслуговування (спеціальність – Технологія швейних виробів, кваліфікаціяінженер-технолог).

У 2008 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Розроблення методу проектування одягу на жіночі фігури великих розмірів». Спеціальність 05.18.19 - технологія текстильних матеріалів, швейних і трикотажних виробів.

Наукова робота спрямована на дослідження змісту професійної підготовки інженерів-педагогів швейного профілю.

Автор понад 20 наукових праць.

Відмінник освіти України.

Корницька Лариса Анатоліївна

Кандидат педагогічних наук, доцент. Викладає дисципліни: «Історія костюма», «Художня обробка матеріалів», «Художнє проектування одягу», «Композиція костюма», «Спецрисунок».

У 1984 році закінчила Львівський державний інститут прикладного і декоративного мистецтва (спеціальність – Художнє оформлення і моделювання виробів текстильної та легкої промисловості, кваліфікація – художник-технолог).

У 2010 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Педагогічні засади використання етнодизайну у професійній підготовці інженерів-педагогів швейного профілю». Спеціальність 13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти.

Наукова робота спрямована на розробку системи професійної підготовки фахівців з декоративно-прикладного мистецтва.

Автор понад 30 наукових праць, серед яких є 1 навчальний посібник та понад 50 художньо-творчих робіт. Провела 1 персональну виставку та взяла участь у понад 100 виставок декоративно-прикладного мистецтва різного рівня.

Відмінник освіти України. Член Спілки дизайнерів України та Національної спілки майстрів народного мистецтва України.

Селезньова Анна Володимирівна

Кандидат технічних наук, старший викладач. Викладає дисципліни: «Виробництво швейних виробів», «Художня обробка матеріалів (практикум)».

Закінчила у 2010 році Хмельницький національний університет (спеціальність – «Швейні вироби», кваліфікація – магістр швейних виробів).

У 2014 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Розробка методу проектування жіночого корсету способом трансформації розгортки поверхні манекена». Спеціальність 05.18.19 - технологія текстильних матеріалів, швейних і трикотажних виробів.

Наукова робота спрямована на вивчення методів проектування українського народного костюма.

Автор понад 17 наукових праць.

Хренова Вікторія Валеріївна

Кандидат педагогічних наук, старший викладач. Викладає дисципліни: «Основи швейного виробництва», «Етнографія».

Закінчила у 2006 році закінчила Хмельницький національний університет (спеціальність — Професійне навчання. Моделювання, конструювання та технологія швейних виробів. Кваліфікація – інженер-педагог) та у 2007 р. – магістратуру за спеціальністю – Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання. Кваліфікація – викладач технологічних дисциплін.

У 2015 році захистила кандидатську дисертацією на тему: «Підготовка майбутніх учителів технологій до профільного навчання учнів старших класів основам швейної справи». Спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Автор понад 20 наукових праць.

Лівшун Олександр Володимирович

Кандидат педагогічних наук, старший викладач. Викладає дисципліни: «Технологічний практикум», «Профорієнтація», «Школознавство», «Матеріалознавство», «Основи теорії матеріалів», «Нетрадиційні техніки художньої обробки матеріалів».

Закінчив у 2004 році Хмельницький державний університет і отримав повну вищу освіту за спеціальністю: «Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання».

У 2005 році закінчив магістратуру Хмельницького національного університету (спеціальність – Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання. Кваліфікація – викладач технічних дисциплін).

У 2015 році захистив кандидатську дисертацією на тему: «Формування професійної готовності майбутнього вчителя технологій до навчання учнів основ агровиробництва». Спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Автор понад 20 наукових публікацій.

Білик Вікторія Володимирівна

Кандидат педагогічних наук, старший викладач. Викладає дисципліни: «Основи теорії навчання технологій», «Шкільний курс креслення і методика навчання».

У 2005 році закінчила Хмельницький національний університет і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Професійне навчання. Моделювання, конструювання та технологія швейних виробів» (кваліфікація – інженер-педагог), у 2006 році – магістратуру за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання» (кваліфікація – викладач технологічних дисциплін).

У 2015 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Формування проектувальної компетентності у майбутніх інженерів-педагогів швейного профілю в процесі професійної підготовки» (спеціальність – 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти).

Наукові дослідження спрямовані на вивчення методологічних основ проектування та реалізацію стандартів вищої освіти, освітнього менеджменту та забезпечення і моніторингу якості вищої освіти

Автор понад 30 наукових і методичних праць.

Шавиріна-Школяр Марина Аркадіївна

Художник, старший викладач. Викладає дисципліни: «Рисунок», «Основи композиції», «Живопис».

У 1990 році закінчила Хмельницьку художню школу. У 1998 році закінчила Московський державний відкритий педагогічний університет ім. Шолохова, художньо-графічний факультет. З 2005 року М. А. Шавиріна-Школяр працює в ХДШМ на посаді викладача образотворчого відділення. У 2006 році займала посаду завідуючої образотворчим відділенням.

Шавиріна-Школяр М.А. як митець, працює у техніках олійного станкового та монументально-декоративного живопису, графіки, декоративно-прикладного мистецтва – фелтінгу (валяння з волоку). Її твори знаходяться у приватних колекціях Украіни, Росії, Італії, Німеччини, США.

Марина Аркадіївна постійно бере участь у міських, обласних та регіональних художніх заходах та виставках:

2005 р. – Обласна виставка творчих робіт молодих художників «Даруємо натхнення Україні». 2006 р. – Міський конкурс-виставка на кращу художню роботу про місто Хмельницький «У сяйві вічної краси душа рідного міста» (диплом). 2010 р. (квітень) – Персональна виставка станкового живопису «Гра в ігри», що відбулася у приміщенні галереї «На Проскурівській» при Хмельницькому обласному художньому музеї. Учасник міжнародного Арт-конкурсу “Future Generation Art Prize”; (вересень) – участь у Всеукраїнській виставці-ярмарку творів образотворчого та декоративного мистецтва з нагоди 579-ї річниці міста «Хмельницький Вернісаж»; (жовтень) – участь у фотовиставці «Вільне плавання» у рамках твочого фестивалю «Простір».

Яковлєв Анатолій Адольфович

Старший викладач. Викладає дисципліну «Художня обробка матеріалів».

Закінчив у 1984 році Кам’янець-Подільський педагогічний інститут (спеціальність – Історія. Кваліфікація вчителя історії та суспільствознавства).

Наукова робота спрямована на дослідження технологій традиційних та нетрадиційних технік художньої обробки деревини.

Провів 3 персональні виставки та взяв участь у понад 150 виставках декоративно-прикладного мистецтва різного рівня.

Відмінник народної освіти. Учитель – методист. Член Національної спілки народних майстрів України. Майстер народного мистецтва України.

Приймак Віктор Миколайович

Старший викладач. Викладає дисципліни: «Вступ до спеціальності», «Автомобілі», «Безпека керування», «Правила і безпека дорожнього руху», «Технічна експлуатація автомобіля».

Закінчив у 2004 році закінчив Хмельницький технологічний університет (спеціальність – Технологія і обладнання автоматизованого виробництва в машинобудуванні та приладобудуванні. Кваліфікація – інженер-педагог-дослідник.

Наукова робота спрямована на формування технічної компетенції майбутнього інженера-педагога автотранспортного профілю.

Автор понад 10 наукових праць.

Пястук Оксана Володимирівна

Асистент. Викладає дисципліну: «Виробництво швейних виробів», «Професійна практична підготовка».

Закінчила у 1995 році Хмельницький технологічний інститут (спеціальність – Технологія та конструювання швейних виробів. Кваліфікацію інженера-технолога).

Працює над кандидатською дисертацією на тему: «Удосконалення технології виготовлення жіночого верхнього одягу костюмного асортименту».

Автор понад 15 наукових праць.

Храпач Дмитро Миколайович

Майстер виробничого навчання.

Закінчив у 2009 році Хмельницький національний університет (спеціальність – Професійне навчання. Експлуатація та ремонт місцевого та автомобільного транспорту. Кваліфікація інженер-педагог).

Має стаж навчально-педагогічної роботи понад 5 років.

Трачевський Віталій Генріхович

Майстер виробничого навчання.

Закінчив у 2001 році Хмельницький національний університет (спеціальність – Педагогіка та методика середньої освіти. Трудове навчання. Кваліфікація – учитель трудового навчання, основ безпеки життєдіяльності, інформатики та креслення).

Має стаж навчально-педагогічної роботи більше 10 років.

Член Національної спілки майстрів народного мистецтва України. Майстер народного мистецтва України. Учасник понад 100 художніх виставок творів декоративно-ужиткового мистецтва різного рівня.

Стипендіат президентської та обласної премії з декоративно-прикладного мистецтва.

Каньковська Ольга Степанівна

Провідний інженер.

Закінчила у 1985 році Український Ордена дружби народів інститут інженерів водного господарства (спеціальність – Механізація гідромеліоративних робіт. Кваліфікація – інженер-механік), а у 2006 році – Хмельницький національний університет (спеціальність - Соціальна педагогіка та практична психологія. Кваліфікація – практичний психолог).

Має досвід роботи інженера-конструктора, завідувача науково-дослідним відділом ВНЗ, викладача спецдисциплін.

Має стаж навчально-педагогічної роботи понад 20 років.

Олійник Валентина Григорівна

Майстер виробничого навчання. ологічний інститут побутового обслуговування (спеціальність - Технологія і конструювання швейних виробів. Кваліфікація – інженер-технолог швейних виробів).

Має стаж навчально-педагогічної роботи більше 20 років.

29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11
© Хмельницький нацiональний унiверситет