Історія кафедри

Історія становлення та розвитку кафедри

Серед випускних кафедр Хмельницького національного університету достойне місце посідає кафедра теорії та методики трудового і професійного навчання.

Кафедру створено 1 липня 1999 року на підставі рішення Вченої Ради університету (протоколи № 11 від 25.05.99 р., № 12 від 16.06.99 р.) та дозволу Міністерства освіти України (№ 5.1/648 від 8.06.99 р., № 5.1.-5/741 від 26.06.99 р.). Вона стала випусковою для двох споріднених спеціальностей 7.010104 “Професійне навчання. Технологія і обладнання автоматизованого виробництва у машинобудуванні і приладобудуванні” та 7.010103 “Педагогіка та методика середньої освіти. Трудове навчання”.

Організатором кафедри став відмінник освіти України, кандидат технічних наук, доцент Каньковський І.Є., який працював до того  в Уманському державному педагогічному інституті імені П.Тичини. Завдяки активній підтримці та розумінню на той час ректора університету Сіліна Р.І.та декана гуманітарно-педагогічного факультету Скиби М.Є. завідуючому кафедрою вдалося згуртувати навколо себе творчих, неординарних особистостей, які  в подальшому склали основу  колективу кафедри. Це викладачі, кандидати технічних наук, доценти – Красильникова Г.В.; Кустова О.Г.; Пащенко О.В., які перейшли працювати на кафедру з кафедри технології та конструювання швейних виробів університету. На посаду завідувача лабораторіями кафедри було запрошено досвідченого фахівця, що мав значний досвід не лише навчальної, а й виробничої діяльності Кравчук Галину Василівну.

 

Першим випробуванням для новоствореного колективу стало проходження ним ліцензування нових профілів підготовки спеціальності «Професійне навчання»: «Моделювання, конструювання і технологія швейних виробів» (1999 р.) і «Експлуатація та ремонт місцевого та автомобільного транспорту» (2000 р.).

Протягом всіх років становлення та розвитку, кадрове укомплектування кафедри продовжувалося. Були запрошені фахівці з великим стажем педагогічної роботи в навчальних закладах освіти різних рівнів акредитації. Відмітимо, що співробітниками ставали її випускники, які зарекомендували як творчі, креативні фахівці, що безперервно підвищують рівень своєї професійної майстерності.

Перші навчальні майстерні та лабораторії кафедри створювалися на базі навчально-виробничого центру університету при допомозі адміністративно-господарської частини (проректор Фомов А.Д.). Їх укомплектувати необхідним обладнанням допомагали бухгалтерія (Щавінська Г.В., Корник Н.Л.) та колективи кафедр технології машинобудування (зав. кафедрою Мазур М.П.), кафедр машин і апаратів швейного виробництва (зав. кафедрою Драпак Г.М.), технології і конструювання швейних виробів (зав. кафедрою Славінська А.Л.), центру «Інновація» Хмельницького національного університету (директор Ярощук О.В.); відділу освіти Славутської районної державної адміністрації (методист Колодницький В.І.); Грицевського вищого художнього училища (директор Радкевич В.О.); Самчиківського музею-садиби (директор Пажимський О.М.).

Перша офіційна презентація кафедри відбулася весною1999 року під час виставки декоративно-прикладного мистецтва в стінах університеті.

 

Для більш ефективної підготовки та кращої адаптації студентів до реальних умов роботи сучасного загальноосвітнього навчального закладу процес професійної підготовки майбутніх вчителів трудового навчання був перенесений з 2000 року безпосередньо в загальноосвітню школу № 27 м. Хмельницького.


Впровадження даної модель професійної підготовки дало можливість здійснювати роботу в командах на двох рівнях: адміністративному і викладацько-вчительському. Командний підхід на рівні адміністрації відкрив широкі можливості координувати навчальні плани і програми навчальних дисциплін, обговорювати і вирішувати організаційні та проблемні ситуації. Відповідно до цього викладачі кафедри і вчителі школи спільно узгоджували стратегію оцінювання рівня підготовки студентів, аналізували уроки і виховні заходи, які проводили студенти, розробляли і впроваджували бінарні заняття.

З ініціативи ректора університету Сіліна Р.І. та підтримки міського управління освіти (начальник Козубняк В.І.) було виділено значні кошти на здійснення ремонтних робіт в приміщеннях, що були відведені на базі школи для кафедри та належного їх облаштування.

Спільна праця міцно згуртувала колективи кафедри та школи. Директор школи Долинський А.Б. та його заступники активно сприяли колективу кафедри в здійсненні на належному рівні професійної підготовки майбутніх вчителів.

За 10 років свого становлення колективу кафедри неодноразово доводилося на самому високому рівні звітувати про свою роботу. З досвідом підготовки педагогічних кадрів кафедрою знайомилися Міністри освіти і науки України, президент Академії педагогічних наук, ректори вищих педагогічних навчальних закладів та провідні науковці.

 

 

Новий етап розвитку кафедри пов’язаний з відкриттям у 2014 році нової спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація». Для забезпечення результативності освітнього процесу було створено Департамент декоративно-прикладного мистецтва, який розміщено на дев’ятому поверсі бібліотеки Хмельницького національного університету. Навчальні майстерні з художньої обробки деревини, текстильних матеріалів, нетрадиційних технік декоративного мистецтва, клас образотворчого мистецтва дозволили створити належні умови для підготовки студентів за означеною спеціальністю. У зв’язку з  доповненням новою спеціальністю, кафедру було перенесено у перший корпус Хмельницького національного університету.

29 січня 2018 року назву кафедри було трансформовано на «кафедра технологічної та професійної освіти і декоративного мистецтва».