Спеціальність 014.10 Середня освіта. Трудове навчання та технології, інформатика.

Умови вступу на основі повної загальної середньої освіти та освітнього рівня молодший спеціаліст

Середня освіта. Трудове навчання та технології, інформатика (бакалавр)

Набір студентів у магістратуру за спеціальностями на основі освітнього рівня Бакалавр, Спеціаліст інших спеціальностей

Середня освіта. Трудове навчання та технології, інформатика (магістр)