Спеціальність 014 Середня освіта (Трудове навчання, технології та інформатика)