Спеціальність 014 Середня освіта (Трудове навчання, технології та інформатика)

Умови вступу на основі повної загальної середньої освіти

Середня освіта.Трудове навчання, технології,інформатика

 

 

Набір студентів у магістратуру за спеціальностями на основі

освіти рівня Бакалавр, Спеціаліст інших спеціальностей

Середня освіта.Трудове навчання, технології,інформатика