Хмельницький нацiональний унiверситет
Кафедра технологічної та професійної освіти і декоративного мистецтва

ГОЛОВНА СТОРIНКА

Новини

Про кафедру

Абітурієнтам

Склад кафедри

Вони працювали
на кафедрі

Наукова робота

Навчальний процес

Результати
етно-графічної практики

Результати
навчально-технологічної практики

Наші досягнення

Персональні
виставки

Фотогалерея

Відеотека

Випускники

Співробітництва

Допомога вчителю

Контакти

Увага!!!

Шановні абітурієнти 2018 року!

Хмельницький національний університет запрошує Вас на навчання за спеціальностями:

«Середня освіта (ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЇ)»

Освітній ступінь вищої освіти - бакалавр.

Спеціалізація - Середня освіта (Інформатика).

Профіль підготовки – художня обробка матеріалів.

Кваліфікація: вчитель технологій і креслення.

Форма навчання – денна і заочна.

Термін навчання – 4 роки (на базі повної загальної середньої освіти) і 2 роки (на базі освітньо-професійного ступеня «Молодший спеціаліст / бакалавр»).

Правилами прийому Хмельницького національного університету в 2018 році встановлено, що для вступу на цю спеціальність на базі повної середньої освіти необхідні сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з такого переліку конкурсних предметів:
українська мова і література;

математика;

фізика або біологія.

У процесі навчання студенти опановують дисципліни: психологія; педагогіка; основи теорії трудового навчання; методика трудового навчання; основи зображення; декоративно-прикладне мистецтво; основи композиції художніх виробів; матеріалознавство; технологія конструкційних матеріалів; технологічний практикум; основи виробництва; інформатика; інформаційні технології і моделювання; комп'ютерний практикум; методика виховної роботи, тощо.


Освітній ступінь вищої освіти - магістр.

Спеціалізація - Середня освіта (Інформатика)

Профіль підготовки – художня обробка матеріалів.

Кваліфікація: викладач художньо-технологічних дисциплін, методики трудового навчання та технологій. Вчитель профільного навчання (художня оброба матеріалів), технологій, креслення. Вчитель інформатики.

Форма навчання – денна і заочна.

Термін навчання – 1,5 роки на основі освітнього ступеня вищої освіти «Бакалавр».

Для вступу на навчання за ОПП «Магістр» проводиться фахове вступне випробування (комплексний іспит) та іспит з іноземної мови.

Перелік основних дисциплін: теорія і методика профільного технологічного навчання; педагогічна майстерність; педагогічне проектування; історія декоративно-прикладного мистецтва; педагогічна взаємодія у професійній діяльності; андрагогіка; педагогічна логістика; символіка в декоративно-прикладному мистецтві; теорія і методика трудового виховання; педагогічна діагностика; ергономіка; теорія орнаменту.

Посади, які можуть займати: вчитель трудового навчання (технологій); вчитель інформатики; вчитель креслення; вчитель безпеки життєдіяльності; вчитель художньої праці; керівник гуртка; керівник студії декоративно-прикладного мистецтва, центру творчості.

Сфера діяльності випускників: загальноосвітні навчальні заклади; навчально-виробничі комбінати; центри художньо-естетичного виховання; будинки творчості; студії декоративно-прикладного мистецтва та технічної творчості; центри комп’ютерної підготовки.


Практичні заняття студентів спеціальності

«Середня освіта (ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЇ)»Спеціальність «ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА. ТРАНСПОРТ»

Освітній ступінь вищої освіти - бакалавр.

Спеціалізація - обслуговування та ремонт автомобілів.

Кваліфікація: механік, педагог професійного навчання.

Форма навчання – денна і заочна.

4 роки (на базі повної загальної середньої освіти) і 2 роки (на базі освітньо-професійного ступеня «Молодший спеціаліст / бакалавр»).

Правилами прийому Хмельницького національного університету в 2018 році встановлено, що для вступу на цю спеціальність на базі повної середньої освіти необхідні сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з такого переліку конкурсних предметів:
українська мова і література;

математика;

фізика або іноземна мова.Освітні ступінь вищої освіти - магістр.

Спеціалізація - організація і безпека дорожнього руху; автостайлінг.

Кваліфікація: інженер-педагог.

Форма навчання – денна і заочна.

Термін навчання – 1,5 роки на основі освітнього ступеня вищої освіти «Бакалавр».

Для вступу на навчання за ОПП «Магістр» проводиться фахове вступне випробування (комплексний іспит) та іспит з іноземної мови.

Перелік основних дисциплін: основи андрагогіки; педагогічна майстерність; педагогічне проектування; технологічне проектування підприємств автомобільного транспорту; планування діяльності підприємств; математичне моделювання технологічних процесів; тюнінг автомобіля.

Посади, які можуть займати: викладач професійного навчально-виховного закладу; викладач вищого навчального закладу; майстер виробничого навчання; викладач автошколи; спеціаліст із діагностики, технічного обслуговування та ремонту автомобілів; працівник поліції.

Сфера діяльності випускників: професійно-технічні навчальні заклади; вищі навчальні заклади; навчально-курсові комбінати; автошколи; державні та приватні підприємства автомобільного профілю; автосалони та сервіс-центри; станції технічного обслуговування автомобілів; авторемонтні підприємства; державні автомобільні інспекції; державна митна служба.

При кафедрі діє аспірантура (бюджетна і контрактна форма).Спеціальність «ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО, ДЕКОРАТИВНЕ МИСТЕЦТВО, РЕСТАВРАЦІЯ»

Освітній ступінь вищої освіти - бакалавр.

Спеціалізації:

художня обробка деревини;

художній текстиль;

Кваліфікація: художник-виконавець (декоративнe мистецтво), викладач спеціалізованих мистецьких навчальних закладів.

Для вступу на навчання за освітній ступенем вищої освіти «Бакалавр» приймаються сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з таких дисциплін:

українська мова і література;

історія України;

творчий конкурс.

Творчий конкурс проходить у два етапи:

- І етап – виконання рисунку – випробування, що передбачає виконання практичного завдання (рисунок натюрморту з геометричних фігур на фоні драперії) для виявлення умінь з основ образотворчої грамоти: володіння прийомами світлотіньової і перспективної передачі об’ємної форми на площині;

- ІІ етап – розробка композиції – випробування, що виявляє творчі здібності до декоративно-прикладного мистецтва (виконання орнаментальної композиції в колі (квадраті) з геометричних або рослинних елементів). Завдання виконується в кольорі з урахуванням тонових та кольорових відношень в одній із графічних технік у плямовому або лінійно-плямовому вирішенні.

Перелік основних дисциплін: основи композиції; орнамент; кольорознавство; пластична анатомія; рисунок; живопис; перспектива та технічний рисунок; композиція художніх виробів; матеріалознавство; робота в матеріалі; історія декоративно-прикладного мистецтва; педагогіка; методика викладання дисциплін художнього циклу; організація виставок.

Посади, які можуть займати: художник-виконавець; виконавець художньо-оформлюваних робіт; асистент художника-реставратора; керівник аматорського колективу (за видами ДПМ); викладач початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів; вчитель образотворчого мистецтва загальноосвітніх шкіл; педагог професійного навчання; керівник дитячого аматорського колективу (гуртка, студії тощо); майстер виробничого навчання.

Сфера діяльності: індивідуальна мистецька діяльність; загальноосвітні школи; початкові мистецькі навчальні заклади; діяльність у професійних мистецьких громадських організаціях; художні училища.
Перехресний вступ

Прийом вступників на навчання для здобуття освітнього ступеня вищої освіти здійснюється також на основі освітньо-професійного ступеня бакалавра з іншої галузі знань.

Для вступу на навчання за освітнім ступенем вищої освіти «Магістр» на основі кваліфікаційного рівня бакалавра з іншої галузі знань проводиться:

1. Додаткове фахове вступне виробування (за освітньо-професійною програмою підготовки баклаврів відповідної спеціальності) – у вигляді письмового іспиту.

2. Фахове вступне випробування.

3. Іспит з іноземної мови – у вигляді тестування.

Інформуємо:

За результатами Всеукраїнських конкурсів-оглядів навчальних закладів, що здійснюють підготовку таких фахівців Хмельницький національний університет двічі був відзначений дипломами I ступеня, а колектив кафедри теорії та методики трудового та професійного навчання – грамотою Національної академії педагогічних наук України.

Ми пишаємось своїми випускниками серед яких є: відомі вчителі-методисти з трудового навчання та інформатики, майстри декоративно-прикладного мистецтва, фахівці автомобільної галузі, викладачі професійно-технічних навчальних закладів, коледжем, академій, університетів.

Спеціальність 015.017 «ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА. ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБІВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ»

Освітній ступінь – бакалавр (на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»)бакалавр.

Спеціалізація - моделювання, конструювання та технологія швейних виробів.

Кваліфікація: бакалавр професійної освіти, викладач практичного навчання у галузі технології виробів легкої промисловості.

Форма навчання – денна і заочна.

Для освітнього рівня бакалавр – 2 роки денна форма навчання; 2 роки – заочна форма навчання.

Згідно з Правилами прийому до Хмельницького національного університету в 2018 році зарахування на навчання здійснюється на 1 (3) курс денної (заочної) форми навчання за результатами тестування з фахових дисциплін:
основи конструювання виробів;

технологія виготовлення виробів;

матеріалознавство;

проектування швейного виробництва.

Перелік споріднених спеціальностей для вступу:

5.01010301 - технологічна освіта, 5.01010401 - професійна освіта, 5.02020701 – дизайн, 5.02020801 – декоративно-прикладне мистецтво, 5.05160101 – первинна обробка волокнистих матеріалів , 5.05160102 – виробництво та дизайн пряжі, 5.05160103 – виробництво та дизайн тканин і трикотажу, 5.05160104 – виробництво та дизайн нетканих та текстильних матеріалів, 5.05160201 – швейне виробництво, 5.05160202 – виготовлення виробів із шкіри, 5.05160203 – моделювання та конструювання промислових виробів, 5.05160204 – кольорування і художнє оздоблення виробів легкої промисловості

Первинні посади майбутнього фахівця:

в галузі освіти: викладач, вчитель, майстер виробничого навчання, майстер навчального центру, методист, технолог-наставник, вихователь професійного навчального закладу, інструктор виробничого навчання, керівник гуртка, вихователь гуртожитку, старший лаборант з навчального процесу;

в галузі виробництва: технолог, технік, конструктор, модельєр, майстер зміни, конфекціонер, контролер, майстер виробничої дільниці, майстер виробничої лабораторії.

Сфера діяльності фахівця:

- заклади професійної освіти (регіональний центр професійної освіти, професійний коледж, професійний ліцей, центр професійної підготовки міжшкільні навчально-виробничі комбінати тощо);

- державні та приватні підприємства швейного профілю, будинки моделей одягу, дизайн студії із виготовлення одягу, ательє, авторські майстерні;

- центри художньо-естетичного виховання молоді, навчально-виховні комплекси, дитячі мистецькі школи, інші позашкільні заклади освіти.

Перелік основних дисциплін: інженерне проектування одягу; основи САПР одягу; проектування художніх систем; обладнання галузі; проектування швейного виробництва; художнє проектування одягу; основи інженерно-педагогічної творчості; методика професійного навчання; професійна педагогіка тощо.

Контакти:

тел. моб. (098) 610 25 54 Вікторія Володимирівна

(067) 776 39 00 Оксана Володимирівна

(068) 172 94 00 Олена Володимирівна

20916, м. Хмельницький, вул. Кам’янецька, 112, корпус № 1, каб. 304; вул. Кам’янецька 110/1, 9 поверх

Роботи студентів спеціальності «Професійна освіта. Технологія виробів легкої промисловості»Раді будемо бачити Ваших рідних та знайомих серед студентства Хмельницького національного університету.

Приймальна комісія: (03822) 2-37-55

Е-mailtmtpn-km@ukr.net

29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11
© Хмельницький нацiональний унiверситет