Майстер-клас з використання хмарних сервісів у навчальному процесі для колег Хмельницького Центру ПТО сфери послуг 16 березня 2021

В рамках угоди про співпрацю між Хмельницьким національним університетом та ДНЗ «Хмельницький Центр ПТО сфери послуг» 16 березня 2021 року викладачі кафедри Технологічної та професійної освіти і декоративного мистецтва професор Красильникова Г.В., ст. викладач Білик В.В. разом зі студенткою групи ПОшм-20-1 Шляховою І. А. провели для колег-педагогів Центру майстер-клас з використання хмарних сервісів в навчальному процесі ЗП(ПТ)О. Тематика виступів охоплювала питання створення інтелект-карт для систематизації знань учнів та розвитку їх мислення; розробки інтерактивних презентацій за допомогою програми Prezi; використання платформи Kahoot для перевірки знань учнів в режимі онлайн. Отримані знання є актуальними в сучасних умовах організації теоретичного навчання за дистанційними технологіями навчання.

Зустріч з адміністрацією Хмельницького Центру ПТО сфери послуг на чолі з директором Царьовою Є.С. була присвячена обговоренню проєкту освітньо-професійної програми «Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості) (швейні вироби)» другого (магістерського) рівня вищої освіти, яка створена на базі стандарту вищої освіти. Були висловлені слушні зауваження щодо змісту компонент програми, які будуть враховані у подальшій роботі.