Обговорення проєкту освітньо-професійної програми «Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості (швейні вироби)» з колегами Української інженерно-педагогічної академії

1 березня 2021 року відбулася онлайн зустріч завідувача кафедри Технологічної та професійної освіти і декоративного мистецтва д. пед. н., професора Андрощука І.П., гаранта освітньо-професійної програми «Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості (швейні вироби))» магістерського рівня вищої освіти д. пед. н., професора кафедри Технологічної та професійної освіти і декоративного мистецтва Красильникової Г.В. із завідувачем кафедри Технологій та дизайну Української інженерно-педагогічної академії (УІПА) д. фіз.-мат. н., професором Литвиним О.О., та д. т. н., професором кафедри Технологій та дизайну УІПА Рябчиковим М.Л.

В рамках Угоди про співпрацю наших закладів вищої освіти сторони намітили основні напрями співпраці колективів кафедр на 2021 рік, у т.ч. залучення студентства до академічної мобільності і участі в міжнародних проєктах; обговорили проєкт освітньо-професійної програми «Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості (швейні вироби))» підготовки здобувачів магістерського рівня вищої освіти, розроблений на базі Стандарту вищої освіти відповідної спеціальності. Вдячні колегам за висловлені побажання до проєкту, які будуть враховані в подальшому удосконаленні нашої освітньо-професійної програми.