УЧАСТЬ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ І ДЕКОРАТИВНОГО МИСТЕЦТВА У НАУКОВОМУ СЕМІНАРІ

     

       21.04.2020 р., з використанням сервісу Zoom, було проведено науковий семінар для викладачів кафедри технологічної та професійної освіти і декоративного мистецтва на тему: «Профіль автора та наукових видань у наукометричних базах Scopus, WoS». Проводив семінар Бойко Юлій Миколайович – начальник науково-дослідної частини Хмельницького Національного університету, професор кафедри телекомунікацій та радіотехніки, доктор технічних наук.

       Під час семінару було наголошено на важливості та ролі публікаційної активності науково-педагогічного працівника, висвітлено можливості наукометричних баз для оприлюднення досліджень у різноманітних галузях, що враховують специфіку випускових спеціальностей кафедри.

     

       Викладачі кафедри також отримали детальні роз’яснення стосовно особливостей вибору журналу у наукометричних базах Scopus, WoS з метою публікації наукових досліджень.

       

          Цікавою та надзвичайно корисною була інформація про Research Gate – безкоштовну соціальну мережу, яка є засобом оприлюднення результатів власних наукових досліджень, можливістю отримати доступ до праць інших науковців з різних країн світу та можливість наукової співпраці.

 

К.пед.н., доцент кафедри ТПО і ДМ

Хренова Вікторія Валеріївна