Х Міжнародна науково-практична конференція «Професійне становлення особистості: проблеми та перспективи»

7-8 листопада 2019 року на базі Хмельницького національного університету відбулася Х Міжнародна науково-практична конференція «Професійне становлення особистості: проблеми та перспективи». Співорганізаторами конференції виступили: Національна академія педагогічних наук України, Хмельницький національний університет, Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, Федеральний інститут професійної освіти (ФРН), Інститут педагогіки Академії спеціальної педагогіки, імені Марії Гжегожевської у Варшаві (Республіка Польща), Університет Бабеш-Бойяі (Румунія), Обудський університет (Угорщина), Республіканський інститут професійної освіти (Білорусь). Активну участь у організації та проведенні конференції взяв колектив кафедри технологічної та професійної освіти і декоративного мистецтва Хмельницького національного університету.

Відкриття роботи Х Міжнародної науково-практичної конференції

 

Учасники Х Міжнародної науково-практичної конференції

 

Науково-практична конференція охопила наукові товариства із 6 країн, об’єднала понад 20 областей України. У конференції взяло участь понад 400 знаних та молодих науковців (академіки, доктори та кандидати наук, докторанти, аспіранти, педагогічні працівники, магістранти) із 63 закладів освіти.

 

Під час пленарного засідання конференції

Під час конференції обговорювали фундаментальні наукові питання. Змістовними та надзвичайно цікавими були доповіді на теми: «Становлення особистості професіонала як умова неперервного розвитку людського капіталу» (Ничкало Н.Г.); «Людський капітал: глобальні і національні виклики» (Філіпчук Г.Г.); «Науково-методичний супровід реалізації державної політики у сфері професійної та фахової передвищої освіти» (Радкевич В.О.); «Участь стейкхолдерів у розробленні освітніх стандартів: порівняння досвіду країн ЄС» (Ізабель Ле Муйор); «Ефективна старша профільна школа як складова усвідомленого професійного вибору та професійного становлення особистості» (Фасоля О.І.); «Забезпечення якості фахової передвищої освіти» (Лузан П.Г.); «Системний підхід до професійного розвитку викладачів педагогічного університету» (Коберник О.М.); «Формування перспективних на ринку праці компетентностей: погляд роботодавців» (Бородієнко О.В.); «Навчання й самовизначення кваліфікованих робітників в умовах малих і середніх підприємств Німеччини» (Крістіане Еберхардт); «Сучасні підходи до професійної підготовки персоналу в навчальних центрах державної прикордонної служби України» (Діденко О. В.); «Академічна свобода студента: міжнародний досвід та українські реалії» (Бідюк Н.М.).

Виступ Фасолі О.І., к. пед. н., директора Департаменту освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації

 

Виступ Ізабель Ле Муйор, начальника відділу інтернаціоналізації професійної освіти і навчання Федерального інституту професійної освіти і навчання (Німеччина)

 

Виступ Філіпчука Г.Г., доктора педагогічних наук, професора, дійсного члена (академіка) НАПН України, першого заступника голови
Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка

 

Виступ Радкевич В.О., доктора педагогічних наук, професора, дійсного члена (академіка) НАПН України, директора Інституту професійно-технічної освіти НАПН України

 

Виступ Коберника О.М., доктора педагогічних наук, професора, завідувача кафедри педагогіки та освітнього менеджменту Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

 

Виступ Бородієнко О.В.,доктора педагогічних наук, доцента, завідувача лабораторії зарубіжних систем професійної освіти і навчання Інституту професійно-технічної освіти НАПН України

 

Виступ Бідюк Н.М.,доктора педагогічних наук, професора, завідувача кафедри практики іноземної мови та методики викладання Хмельницького національного університету

Під час конференції відбулася урочиста церемонія нагородження лауреатів громадської відзнаки – срібна медаль «Василь Зеньковський». За інноваційний педагогічний менеджмент було відзначено Філіпчука Георгія Георгійовича – доктора педагогічних наук, професора, дійсного члена (академіка) НАПН України, першого заступника голови Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка, голову секретаріату Конгресу української інтелігенції, громадського і політичного діяча та Радкевич Валентину Олександрівну – доктора педагогічних наук, професора, дійсного члена (академіка) НАПН України, директора Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. За значний особистий внесок у розвиток педагогічної науки – Лузана Петра Григоровича – доктора педагогічних наук, професора, головного наукового співробітника лабораторії науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах Інституту професійно-технічної освіти НАПН України та Бідюк Наталю Михайлівну – доктора педагогічних наук, професора, завідувача кафедри практики іноземної мови та методики викладання Хмельницького національного університету.

Нагородження лауреатів громадської відзнаки – срібна медаль «Василь Зеньковський»

 

Нагородження лауреатів громадської відзнаки – срібна медаль «Василь Зеньковський»

 

Нагородження лауреатів громадської відзнаки – срібна медаль «Василь Зеньковський»

 

Нагородження лауреатів громадської відзнаки – срібна медаль «Василь Зеньковський»

Програмою роботи конференції було передбачено роботу таких секцій: «Теоретико-методологічні засади професійного становлення особистості», «Професійне становлення і кар’єрний розвиток особистості в умовах ринкової економіки», «Психопедагогіка та андрагогічний підхід до професійного становлення особистості», «Теоретичні й методичні засади підготовки вчителя трудового навчання та технологій і педагога професійного навчання», «Професійна освіта і навчання: вітчизняний та зарубіжний досвід», «Здоров’я, фізична культура та спорт у професійному становленні особистості», а також засідання круглого столу «Забезпечення якості професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти» (на базі ВПУ № 8).

Засідання круглого столу «Забезпечення якості професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти»

Визначені тематичні напрями конференції дали змогу обговорити широкий спектр проблемних питань щодо теоретико-методологічних засад професійного становлення особистості, особливостей процесу і механізмів її професійного удосконалення в умовах ринкової економіки; потенціалу психопедагогіки у професійному становленні та кар’єрному розвитку особистості; методичних аспектів професійної підготовки майбутніх учителів трудового навчання та технологій, педагогів професійного навчання; вітчизняного та зарубіжного досвіду професійної освіти і навчання особистості; напрямів реалізації андрагогічного підходу до професійного становлення особистості; концептуальних ідей та емпіричних напрацювань щодо підвищення значення фізичної культури та спорту для збереження й покращення здоров’я і в професійному становленні особистості, забезпечення якості професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти.

Під час роботи секційних засідань Х Міжнародної науково-практичної конференції

Організатори та учасники конференції відмітили необхідність подальшого здійснення фундаментальних і прикладних міждисциплінарних наукових досліджень щодо особистісного, професійного становлення учнівської, студентської молоді, професійного розвитку педагогічних працівників та кар’єрного зростання означених осіб. На підставі наданих матеріалів доповідей сформульовано відповідні рекомендації на загальнодержавному, регіональному рівнях і рівні закладів освіти.

Обговорення дискусійних питань під час перерви

Під час роботи конференції було представлено виставку виробів декоративно-прикладного мистецтва студентів і викладачів кафедри технологічної та професійної освіти і декоративного мистецтва Хмельницького національного університету.

Фрагмент виставки виробів декоративно-прикладного мистецтва

Також було організовано виставку науково-методичних видань викладачів  та методичних розробок студентів кафедри технологічної та професійної освіти і декоративного мистецтва Хмельницького національного університету.

Фрагмент виставки науково-методичних видань

Варто зазначити, що учасники конференції під час реєстрації отримали друковані матеріали для роботи. Серед них програма конференції, збірник тез доповідей, сертифікат учасника, бейджик, блокнот, ручка та закладка з фетру, дизайн якої розроблено та виготовлено викладачами та студентами на основі логотипу кафедри технологічної та професійної освіти і декоративного мистецтва.

Матеріали для учасників конференції

Необхідно відмітити творчу атмосферу впродовж всієї роботи конференції. Учасники конференції обмінювалися досвідом, результатами наукових пошуків, висловлювали власні бачення щодо вирішення актуальних наукових проблем, вели наукові дискусії.

На завершення конференції було зроблено кілька спільних фото.

Учасники Х Міжнародної науково-практичної конференції
по завершенню підсумкового пленарного засідання
Учасники Х Міжнародної науково-практичної конференції під час перерви
Учасники Х Міжнародної науково-практичної конференції під час перерви

Науково-програмний комітет конференції висловлює щиру вдячність всім учасникам конференції за плідну працю.

 

 

д. пед. н., професор кафедри ТПО і ДМ Андрощук І. В.,

к. пед. н., доцент кафедри ТПО і ДМ  Хренова В.В.,

к. пед. н., ст. викладач кафедри ТПО і ДМ  Самборська О.В.