Х МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ПРОФЕСІЙНЕ СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ»

Шановні колеги!

            Запрошуємо Вас взяти участь у Х Міжнародній науково-практичній конференції «Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи».

             Організатори конференції:Міністерство освіти і науки України, Національна академія педагогічних наук України, Хмельницький національний університет, Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, Інститут педагогічної освіти та освіти дорослих НАПН України, Федеральний інститут професійної освіти (Федеративна Республіка Німеччина), Обудський університет (м. Будапешт, Угорщина), Університет Бабеш-Бойяі (м. Клуж-Напока, Румунія),Інститут педагогіки Академії спеціальної педагогіки імені Марії ГжегожевськоїуВаршаві(Республіка Польща), Республіканський інститут професійної освіти (Республіка Білорусія).

Конференція відбудеться 7–8 листопада 2019 року на базі Хмельницького національного університету.

Проблеми до обговорення:

  1. Теоретико-методологічні засади професійного становлення особистості.

  2. Професійне становлення і кар’єрний розвиток особистості в умовах ринкової економіки.

  3. Психопедагогіка у професійному становленні особистості.

  4. Андрагогічний підхід до професійного становлення особистості.

  5. Теоретичні й методичні засади підготовки вчителя трудового навчання та технологій, педагога професійного навчання.

  6. Забезпечення якості професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти.

  7. Професійна освіта і навчання: вітчизняний та зарубіжний досвід.

  8. Сучасна мистецька освіта: проблеми, досвід та інновації.

  9. Здоров’я, фізична культура та спорт у професійному становленні особистості.

  10. Публічно-приватне партнерство у сфері професійної освіти і навчання.