5-7 листопада 2019 року Х МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ПРОФЕСІЙНЕ СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ»

Шановні колеги!

 

Запрошуємо Вас взяти участь у Х Міжнародній науково-практичній конференції «Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи».

Організатори конференції: Міністерство освіти і науки України, Національна академія педагогічних наук України, Хмельницький національний університет, Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, Інститут педагогічної освіти та освіти дорослих НАПН України, Федеральний інститут професійної освіти (Федеративна Республіка Німеччина), Обудський університет (м. Будапешт, Угорщина), Університет Бабеш-Бойяі (м. Клуж-Напока, Румунія), Інститут педагогіки Академії спеціальної педагогіки імені Марії Гжегожевської у Варшаві (Республіка Польща), Республіканський інститут професійної освіти (Республіка Білорусія).

Конференція відбудеться 7–8 листопада 2019 року на базі Хмельницького національного університету.

 

Проблеми до обговорення:

 1. Теоретико-методологічні засади професійного становлення особистості.
 2. Професійне становлення і кар’єрний розвиток особистості в умовах ринкової економіки.
 3. Психопедагогіка у професійному становленні особистості.
 4. Андрагогічний підхід до професійного становлення особистості.
 5. Теоретичні й методичні засади підготовки вчителя трудового навчання та технологій, педагога професійного навчання.
 6. Забезпечення якості професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти.
 7. Професійна освіта і навчання: вітчизняний та зарубіжний досвід.
 8. Сучасна мистецька освіта: проблеми, досвід та інновації.
 9. Здоров’я, фізична культура та спорт у професійному становленні особистості.
 10. Публічно-приватне партнерство у сфері професійної освіти і навчання.

 

Умови участі в конференції

Для участі в роботі конференції до 1 жовтня 2019 року необхідно подати заявку учасника конференції, електронний варіант тез доповіді (обсягом 2-4 сторінки; мови – українська, англійська, польська, російська; у редакторі Microsoft Word 7.0 чи вище, шрифтом Times New Roman; інтервал – 1,5; кегль – 14; відступ абзацу – 1 см; поля: зліва – 2,5 см; справа – 1,5 см; зверху – 2,5 см; знизу – 2,5 см), копію документа про оплату організаційного внеску на електронну адресу: tmtpn-km@ukr.net .

Організаційний внесок становить 350 гривень на покриття витрат, пов’язаних з підготовкою, проведенням конференції, публікацією програми, збірника матеріалів конференції і сертифікату учасника конференції.

Реквізити для перерахування внесків:

картка ПриватБанку5168-7573-6770-3826 (обов’язково вказати прізвище учасника конференції).

Оплата за проїзд, харчування та проживання учасниками здійснюється за власний рахунок.

Учасники конференції можуть додатково подати статті для опублікування у фахові наукові журнали:

 • «Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка»;
 • «Порівняльна професійна педагогіка»;
 • «Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи»;

 

Вимоги до оформлення та вартість публікації дивіться на сайтах фахових наукових журналів.

Якщо стаття не відповідає чинним вимогам, то вона до друку не приймається і не повертається автору. За достовірність викладених фактів, цитат і посилань несе відповідальність автор.

 

Заявка

на участь у Х Міжнародній науково-практичній конференції «Професійне становлення особистості:

проблеми і перспективи»

(м. Хмельницький, 7-8 листопада 2019 р.)

Прізвище             ___________________________________

Ім’я, по-батькові  __________________________________

Місце роботи     ____________________________________

Науковий ступінь __________________________________

Вчене звання      ___________________________________

Навчальний заклад, наукова установа  _________________  __________________________________________________

Посада   _________________________________________

Напрям дослідження _______________________________

_________________________________________________

Адреса для листування  _____________________________

Телефон __________________________________________

E-mail ____________________________________________

Тема доповіді: _____________________________________ __________________________________________________

Потреба в житлі (так, ні) ________

Виступ з доповіддю на пленарному засіданні (так/ні) ____

Виступ на секційному засіданні (так/ні) _______________

Виступ на засіданні круглого столу (так/ні) ____________

 

Підпис ________________

 

За більш детальною інформацією просимо звертатися до оргкомітету конференції:

29016 м. Хмельницький, вул. Інститутська 11, кафедра технологічної та професійної освіти і декоративного мистецтва

 

Телефони:

тел. моб. 097-909-69-30  050-730-85-83    Андрощук Ігор Петрович

тел. моб. 068-770-10-17     Герніченко Іван Іванович

 

Факс:(03822) 67-42-65 (з поміткою «на конференцію»)

E-mail:    tmtpn-km@ukr.net